Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
It, dansk og didaktik
Didaktik og fagdidaktik
IT og digitale læremidler
Sprog & kommunikation
Litteratur
Politik
Andet


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Model 1. Model over kommunikationesituation (efter Bang og Døør 1995)

Centrallæsning Hvor opmærksomheden orienteres mod midten af skærmen
Periferilæsing Hvor opmærksomheden orienteres mod skærmens periferi
Lineær læsning Hvor skærmen læses fra det øverste venstre hjørne mod nederste højre

Oversigt 1. Tre forskellige orienteringslæsestrategier

Fokuslæsning Hvor læseren læser strategisk efter det hun søger
Overblikslæsning Hvor læseren danner sig et overblik over teksten foran hende
Nærlæsning Hvor læseren læser teksten
Skimning Hvor læseren læser teksten for at fornemme af hvad den handler om
Forstyrrelse Hvor læseren fanges af noget irrelevant i sammenhængen

Oversigt 2. Fem forskellige indholdslæsestrategier

Metode. At vurdere en potentiel og evt. faktisk tekst
  Læseren kommer til et hyperlink, hvor konteksten tyder på at den er relevant
  Læseren opstiller en hypotese om indholdet af den forestillede potentielle tekst på baggrund af linkets nære og fjernere kontekst.
 • På sider på et site undersøges:
 • linkets fremtræden (placering, grafik, effekter)
 • teksten på linket
 • beskrivelsen af teksten.
 • linkets kontekst (den omkringstående tekst)
 • På søgemaskiners linksider undersøges:
 • sidens titel
 • nøgleordenes kontekst
 • domæne og øvrig url.
Læseren vurderer den forestillede tekst ud fra sin forestilling.
  Læseren vurderer indledende den faktiske tekst, før hun læser den nærmere
 • kigger på form og fremtræden (herunder billeder, layout, mængden af indhold, formuleringer, stavning osv.)
 • kigger efter fremhævede ord, skimmer og overblikslæser
 • tager hensyn til den tidligere kontekst (fx "når den foregående side linkede hertil, må der være noget brugbart")

Oversigt 3. Metode til vurdering af potentielle og faktiske tekster.

Type I

S2 forestiller sig en diffus afsender (ofte omtalt som "de" – også selv om der kun er en person som S1). O for S1 og teksten formodes at være det O S2 søger tekster om. Teksten tillægges autoritativ status – når det står der må det passe. Modalitet: Tillid. Metafor: Elev spørger lærer.

Type II

S2 forestiller sig hvem der er afsender og gør sig derudfra overvejelser over hvor i hyperteksten oplysningerne skal findes. Dvs S2 har en forestilling om dele af S1s forudsætninger og intentioner, men sikkert mindre om interesser. Modalitet: Tillid. Metafor: Elev læser fagbog om noget i relation til O.

Type III

Som II. Men med kritisk stillingtagen til S1s forudsætninger og interesser. Forholder sig til om teksten er troværdig ud fra en undersøgelse af indholdet på siden. Modalitet: Kritisk tillid. Metafor: Person læser ukendt tekst.

Type IV

Som III. Går tillige bag om siden og forsøger at finde sidens producent og derudfra gøre sig overvejelser over hans, hendes eller deres forudsætninger, interesser og mål. Modalitet: Kritsk. Metafor: Demokratisk dialog.

Oversigt 4. S2: Typer af forestillede kommunikationssituationer

Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 01-10-2002
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/modeller.php