Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
It, dansk og didaktik
Didaktik og fagdidaktik
IT og digitale læremidler
Sprog & kommunikation
Litteratur
Politik
Andet


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

6. klassernes parlament

Af Lisbet Kühn, lærer på Tallerupskolen, og Jeppe Bundsgaard, ph.d. -studerende ved Danmarks Pædagogiske Universitet

 

” I skriver at pelsdyr aflives på en ondskabsfuld måde, men det er vel de færreste pelsdyravlere der synes det er sjovt at slå dyr ihjel,” skriver Marie, Lone og Jan fra Østerby Skole til Lars, Sanne og Helle fra Vesterby Skole i deres elektroniske konference.

”Vi har prøvet at skrive vores diskussioner sammen til disse forslag….,” skriver Lars, Sanne og Helle en lille uges tid og nogle hundrede indlæg senere.

    Debatten var engageret og seriøs da mere end 100 elever diskuterede anskudte fasaner, mishandlede mus, døde ræve og lykkelige burhøns i ”6. klassernes parlament”. Eleverne afprøvede en af fremtidens demokratiske debatformer og overskriften var ”Dyrevelfærd”. I løbet af to intense uger lavede de hjemmesider om dyrs vilkår, forholdt sig til argumenter i debatten om dyrevelfærd og diskuterede i eletroniske debatfora med elever fra andre skoler.

 

Handlekompetence

Til arbejdet med parlamentet havde vi og de øvrige lærere oprettet en hjemmeside og som optakt lagde vi læserbreve ind, hvor ”Amor Fox” for eksempel harcelerede over pelsdyravl og Dr. Dyregod argumenterede mod dyreforsøg.

Eleverne søgte i første omgang viden på nettet, så de havde noget at skrive de første oplæg ud fra. Hver gruppe fik tildelt (!) et synspunkt som de  skulle argumentere for. Dels fordi vi ønskede problemstillingerne belyst fra flere sider og dels for at give alle elever et synspunkt at gå ud fra. Ikke alle elever i den aldersgruppe har automatisk en mening om alt. Senere i forløbet var argumentationen friere, men fremgangsmåden gjorde at alle elever  fik større viden om emnet, hvilket faktisk fik nogle af dem til at ændre holdning!

Synspunkterne blev fremlagt i de elektroniske fora som var knyttet til parlamentets hjemmeside. Argumenter blev fremført og modbevist, der blev modargumenteret med kendsgerninger og følelser, men efterhånden nærmede holdningerne sig hinanden og til sidst formulerede eleverne deres fælles indstilling til jagt, burhøns, forsøgsdyr og pelsdyravl.

Undervejs havde eleverne fra de fire skoler skrevet med og mod hinanden og hele forløbet sluttede med et fællearrangement, hvor eleverne mødtes og fremlagde deres  synspunkter for hinanden og for to politikere.

Selvfølgelig kan eleverne ikke ændre verdens gang og dyrs vilkår på denne måde, men det var heller ikke hensigten med forløbet. Målet var snarere at give eleverne en fornemmelse af hvordan man som almindelig dansker kan deltage i demokratiet og debatten og måske ad den vej være med til at påvirke holdninger hos vælgere og folkevalgte.

 

Telehøring

Normalt er der larmende tavshed, når elever skal kommunikere i elektroniske fora. IT-forskerne på Danmarks Pædagogiske Universitet taler ligefrem om nødvendigheden af at ”analysere den elektroniske tavshed”.

I 6.klassernes parlament var det nu ikke tavshed der var kendetegnende. I den uge projektets elektroniske debat varede, var der mere end 400 indlæg i foraene.

Det tilskriver vi flere faktorer. Eleverne var rustede til debatten gennem den viden de havde fået ved at undersøge emnet, og grupperne skulle i starten argumentere for deres tildelte synspunkt, så ingen havde deres egen ”person på spil”. Med læserbrevene havde lærerne afdramatiseret det at skrive på nettet og endelig havde vi valgt af bruge telehøringen som form.

En telehøring adskiller sig på flere punkter fra andre elektroniske debatformer. For det første er den forberedt som vi lige har beskrevet og for det andet er der et klart defineret mål – i dette tilfælde at eleverne  via nettet skulle lave et fælles oplæg om dyrevelfærd inden for hvert  af fire områder. For det tredje er der en ordstyrer, der samler op på debatten undervejs og holder den rettet mod målet.

Et almindeligt problem i elektroniske debatter er, at deltagerne ikke kender hinanden. Det problem løste eleverne selv. I starten af forløbet lavede de hver en præsentationsside med billeder af filmstjerner og andre kendte (heriblandt naturligvis Henrik Voldborg), biler og fodboldhold og med hver sin gæstebog.  I gæstebøgerne blev der skrevet livligt frem og tilbage om dyrevelfærd, hjemmesidernes kvalitet, popidoler og alle de andre emner unge mennesker interesserer sig for i dag – her er stof til flere sociologiske studier.

 

Hvorfor 6. klassernes parlament

Vi gennemfører i dette skoleår et aktionsforskningsprojekt, der skal ligge til grund for Jeppes ph.d.-afhandling. Projektet har til formål at udvikle en danskfagets IT-didaktik gennem konkrete planlægnings- og undervisningsaktiviteter og refleksion herover. Det er vores holdning at IT ikke blot kan bruges til at effektivisere eller gøre undervisningen mere ”interessant” for eleverne, men at skolefagene – og i vores sammenhæng særlig dansk – får nye eller forandrede opgaver som konsekvens af at vi anvender informationsteknologi i stadig stigende grad.

 

Et centralt eksempel på de nye opgaver er internettet. Jeppe undersøgte i begyndelsen af aktionsforskningsprojektet elevernes arbejde med internettet og han fandt at det er de færreste elever der behersker de teknikker og  læsestrategier der skal til for at få glæde af internettets potentiale som en kæmpe database af tekster. Eleverne kan søge efter popidoler og sjove billeder på Google og de kan surfe, men de kan meget sjældent søge og finde tekster med en særlig vinkel eller tekster om problemstillinger der ikke er i mainstream.

Det kræver en lang række danskfaglige færdigheder  såsom forskellige læseformer, tekstanalyse med mere at finde frem til netop de måske fire tekster der findes på internettet om fordelene ved at opdrætte burhøns ud af de tusinder der på den ene eller den anden måde handler om burhøns – og om elever der lever som burhøns i deres klasseværelser...

Eleverne i parlamentet arbejdede med søgning og læsning efter nogle faste skemaer som gjorde at de kom igennem de faser en vellykket søgning består af. Ifølge de indledende analyser af evalueringen ser det ud til, at de fleste elever nu faktisk er i stand til at søge og finde.

Eleverne syntes det var hårdt at skulle bruge så megen tid på at læse og vurdere de sider de fandt, men nogle af dem indrømmer her bagefter, at de  nok har lært noget af det.

 

Det har ligget i luften i diskussionerne og visionerne om IT og skolen, at IT kan effektivisere og omkalfatre undervisningen – gøre den væsentligt mere motiverende – og uafhængig af tid og sted. Vi er kritiske over for de mere paradisiske forestillinger om IT’s betydning for uddannelserne. Men vi er på den anden side helt overbeviste om at konkret integration af IT inden for og gerne lidt ud over de rammer skolen byder på, kan bidrage til at gøre undervisningen mere varieret, virkelighedsnær og motiverende. Parlamentet var et eksempel på denne opfattelse.

 

Parlamentet gjorde undervisningen virkelighedsnær i traditionel forstand ved at vi tog udgangspunkt i dyrevelfærdsproblemer og brugte dem som afsæt for også at arbejde med en lang række danskfaglige kompetencer. Men den var tillige virkelighedsnær i kraft af elevernes arbejde, der ikke bare var rettet mod læreren og skrivebordsskuffen: De tog stilling til deres område af dyrevelfærdsproblematikken, argumenterede og blev udfordret af andre elevers svar og deres argumenter. Og deres arbejde blev taget alvorligt og fulgt op af paneldebatten med politikerne.

 

 

Indimellem kan elever i den begyndende pubertet være svære at gøre interesserede i det der foregår i skolen. Men i dette projekt var eleverne nærmest ikke til at hive ud af klasselokalerne, når klokken ringede til frikvarter. Og eleverne arbejdede frivilligt videre efter skole! De udviste i det hele taget et utroligt engagement i både de personlige kontakter og i debatten.

Men det får vi dem aldrig til at indrømme!

 

Videre læsning

Jeppe Bundsgaard: ”Internetdidaktik”.

Jeppe Bundsgaard: ”Forestillinger om kommunikationssituationer”.

Begge artikler findes på http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler

 

Se tillige parlamentets hjemmeside på www.tallerupskolen.dk/parlament, særlig under ”planlægning”.