Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Foredrag på Skårup Seminarium 20. november 2001. Jeppe Bundsgaard

Børn, litteratur og internettet. Didaktik og danskfaglighed

Mængden af materiale på internettet om dansk (børne-)litteratur vokser stødt. Hvordan kan elever og lærere i skolen drage nytte af indholdet i det nye medie? Hvilke danskfaglige kompetencer bliver det væsentligt for børnene og deres lærere at udvikle? Og hvordan inddrages internettet på måder så det er emnet og elevernes projekter der kommer i centrum og ikke beherskelse af teknologien?

I foredraget giver jeg en række konkrete eksempler på og analyser af litteratur og -formidling på internettet. Derigennem skitserer jeg nogle svar, og formulerer jeg nogle spørgsmål og opgaver for lærerne og for børnene.

Indledning

Præsentation: cand.mag. dansk, datalogi og filosofi. Speciale om internettet som kommunikationsteknologi. Har bl.a. undervist på Odense Seminarium og Skårup Seminarium. Har netop påbegyndt ph.d.-studium i Danskfagets IKT-didaktik.

Dagens pointer

1 Der er gode linkssider (nielsen litt. information). Men der er så mange muligheder at læreren må have forberedt søgningen.

2 Der er mange links - men ikke alle indeholder hverken omtaler, anmeldelser, forfatterportrætter, uddybende information, analyser el.lign. Nogle - mange - er fx som center for børnelitteratur: Her beskæftiger de sig med det - men de har ikke nogen politik om at publicere deres arbejde epå internettet eller henvise til andre gode steder. På samme måde med mange biblioteker: her kan du låne børnelitteratur... Og det er også fint nok. Men så må vi vide om og hvor det så er muligt at finde indholdsorienteret materiale.

En god lærer samler altså nogle få links på sin egen side specifikt til formålet - så eleverne har et relevant udgangspunkt (med mindre det er internetsøgningen der er i centrum).

3. Endelig er det min pointe at bare fordi der er en side med indhold om det emne vi søger, er det ikke sikkert at den er på det rette niveau, indeholder det vi søger eller om indholdet overhovedet er rigtigt. Derfor må vi have gode analysestrategier til at undersøge siden med.

Eksemplet

Vi forestiller os nu at jeg er lærer. Min opgave er at finde oplysninger om Harry Potter som mine elever lad os bare sige i 7. klasse har ønsket at arbejde med i et litteraturforløb vi skal have. Mit mål er at de gennem deres glæde ved at læse om og leve sig ind i Harrys eventyrlige liv erfarer: 1) at ikke alle tænker og er på samme måde og hvorfor (de får trænet deres evne til at leve sig ind i det fremmedpsykiske til at forstå andres mål og ønsker, bevægegrunde og deres værdier), 2) at litteratur er valg og fravalg, og at det der står i den endelige bog sjældent er helt ligegyldigt og at de selv kan digte med og 3) at litteratur ikke kun handler om det der står, men også om det der ikke står (de lærer at forfatteren har et budskab et verdensbillede, en ideologi som de kan arbejde sig ind til og siden diskutere).

Om at forberede sine søgninger

Nu er mit spørgsmål så: Hvad kan vi bruge internettet til i den forbindelse? Det sædvanlige løsen: At sende en gruppe elever i computerlokalet, går ikke. De vil finde sider i hundredetusindvis ved søgning i en robot (altavista, hotbot, google osv.) eller de vil finde et utal af private fansider i et register (jubii, yahoo, kvasir osv.). Arbejdet med internettet må være forberedt og læreren må vide hvad han eller hun vil med det.

Det første læreren må gøre er at præcisere hvad det egentlig er hun eller han vil bruge internettet til. Hvad vil hun eller han finde? 1. Vi skal arbejde med de forskellige hoved- og bipersoner (fx ron, hermione, harry, malfoy osv.) for at se hvad der driver dem. Børnene kan nu arbejde med personbeskrivelser, finde personerne i bogen, tegne dem, spille teater om dem osv. Hvis ikke for meget af tiden skal gå med den første del at huske, finde og beskrive dem, ville det være en god ide om der kunne findes gode grundige personbeskrivelser på nettet som børnene kan gøre brug af efter de selv har arbejdet lidt med opgaven. Så hvis ikke læreren selv vil gå igang med grundige og velunderbyggede personbeskrivelser kan han eller hun jo stille sig selv opgaven: Hvor på internettet finder jeg gode personbeskrivelser af hoved- og bipersoner i Harry Potters univers?

Det andet mål handler bl.a. om at undersøge motiver og temaer i bogen og hvad de evt betyder. I Harry Potters tilfælde har læreren måske opdaget at mange personnavne og navne på væsener og steder i bogen ikke bare er ord der lyder godt, men at de ofte har en betydning på et eller andet sprog eller plan, der kan åbne for en indsigt i fortællerens opfattelse af det bogen handler om. For at eleverne kan opdage disse træk ved bogen kan læreren finde nogle af de mere indlysende metaforer. Fx farverne på kollegierne (HUSK: Den engelske illustration af disse kollegier). Og når eleverne har accepteret den tanke at det beskrevne betyder mere end der står, så kunne man tænke sig at læreren hjalp eleverne til en indsigt i hvor gennemgribende et træk ved bogen metaforikken er. Lærerens anden opgave bliver da: Hvor på nettet finder jeg beskrivelser af metaforer i Harry Potter-bøgerne?

Det tredie spørgsmål hænger jo sammen med de to første. Har eleverne opdaget at personerne ikke bare er genstand for sym- og antipatier, men at nogle af deres handlinger kan forstås og diskuteres, og har de forstået at fortælleren bruger metaforer til at sige mere end de rene beskrivelser og vurderinger kan sige, så er det også muligt at de kan få en fornemmelse af at forfatteren vil andet med sin bog end at underholde millioner af børn og voksne over hele verden. Hun vil også fortælle hvordan hendes opfattelse af denne verden er, hvordan det gode er og hvor ondt det onde er. Måske vil hun endda sige at der findes godt og ondt og at ikke alt ondt kan forklares kun med dårlig opvækst. Disse diskussioner kan læreren måske få børnene med ind i, hvis hun eller han selv har overvejet de spørgsmål og måske har fundet indsigtsfulde svar på på internettet. Så lærerens tredie opgave bliver da: Hvor på nettet finder jeg gode og indsigtsfulde analyser og fortolkninger af Harry Potterbøgerne, som jeg kan læse og som mine elever måske også kan læse?

En fjerde opgave læreren kunne stille sig selv er: Hvor finder jeg materiale, spil osv. som børnene kan more sig med (måske blot i pauserne og derhjemme) og som de måske kan lære noget af også? Altså: Findes der leg- og lær-spil som er relevante i denne sammenhæng?

Om at finde det man søger

Nu har læreren stillet sig nogle klare mål for sine søgninger på internettet. Det betyder at heller ikke hun eller han blot formålsløst må surfe rundt med mindre det hun søger ikke findes. Som I måske har bemærket har jeg umiddelbart gjort opgaven let for mig selv. Harry Potter er uden sammenligning den mest læste, omtalte og 'omskrevne' børnebogsfigur i øjeblikket. Det bliver med andre ord ikke så svært at finde sider på internettet om ham (i jubii-registret var der 1 Harry PotterGuide, 1 kategori og 56 links til sites, mens jubii super søger alene i Danmark havde 562 links til sider med ordene "Harry Potter". Tilsvarende er der ca. 917.000 sider i verden om "Harry Potter" ifølge Google!). Det er jo noget lettere end hvis jeg fx havde valgt Bjarne Reuter (0 i jubii 153 i jubii super søger) eller Bo Green Jensen (0 i jubii, 120 i jubii super søger), endsige Louis Jensen (0 i jubii 96 i jubii super søger (heraf mange til andre end forfatteren)) eller Dorte Karrebæk (0 hits på Jubii).

Så denne gang er Jubii måske et udmærket udgangspunkt. Lad os kigge os lidt omkring. Guiden indeholder primært links til engelske sider så i et tværfagligt forløb med engelsk er det jo et godt sted at tage udgangspunkt. Men vi kigger på den danske Harry Potter Fan Siden: http://www.harrypotterfan.dk, hvor vi finder en del reklame - for BR, steder bøgerne kan købes osv. Det er der jo ikke nødvendigvis noget ondt i. Spørgsmålet er nu, hvad kvaliteten af oplysningerne på siden er.

Vores lærer vil jo gerne have nogle tekster om personerne i HP-bøgerne. På siden finder vi HarryPotterGuiden - og her en omtale af personerne. Men desværre en noget overfladisk beskrivelse af hårfarve, væremåde og venner. Ikke noget vores elever ikke selv kunne finde frem til. Kollegierne er omtalt kort med farver, så lærerens ide om at bruge deres farver og dyr som udgangspunkt for arbejde med metaforer kan måske gøre brug af denne side. Læreren bookmarker siden.

Læreren går tilbage til henvisning til sites på jubiisiden (). Der er 56 sites om Harry Potter. Ikke så dårligt. Men en nærmere undersøgelse viser at vi mest har at gøre med fans, der gerne vil formidle deres facination af Harry Potter, lave resumeer og vise billeder fra filmen. Det er jo fint, men næppe her læreren finder det mere gennemarbejdede materiale, hun søger. Hans Jørgen Nielsen, bibliotekar og underviser på Danmarks Biblioteksskole og én af de mere indsigtsfulde på området internet og (særlig skønlitterære) tekster og som er ophavsmanden til Nielsens litteraturside som jeg kommer ind på senere, skelner mellem tre typer formidlingsrum (Se "Skønlitteraturens ressourcer på internet - kvalitativ vurdering": http://www2.db.dk/hjn/kvalitet.htm og herunder: http://www2.db.dk/hjn/formidlingsrum.htm): Det forskningsbaserede formidlingsrum, det skemalagte formidlingsrum og den kulturelle offentligheds formidlingsrum. Det første rum er der hvor forskere og andre fra det videregående uddannelsessystem, der beskæftiger sig videnskabeligt med litteratur, befinder sig. Her er den faglige diskussion i centrum, påstande underbygges, analyser og fortolkninger er målet mere end rosende omtale. "Det skemalagte rum består af undervisere og elever i ældre skoleklasser og/eller på gymnasialt niveau... Der er som oftest tale om at faget formidles men også om en pædagogisk formidling af litteraturen." Endelig er der den kulturelle offentligheds rum, hvor aktørerne er "litteraturformidlere med men ofte uden litteraturfaglig baggrund (f.eks. bibliotekarer og journalister). Som modtager: lystlæseren ... De oplysende kulturinstitutioners formidling lever i faren for det overfladisk poppede og reklameagtige. Markedets litteraturformidling lever i faren for usaglig, upræcis eller vildledende markedsføring." Under denne kategori finder vi også den engagerede læser (det nogle vil kalde en fan), som giver mere fyldige referater, omtaler bogens personer, samler baggrundsmateriale om forfatteren, finder relevante steder på internettet osv.

Denne inddeling er fin til at få en fornemmelse af hvor bredt litteraturen kan formidles på nettet. Der mangler for mig at se et rum, og det er Fanrummet. Her handler det mere om at formidle sidens ophavsmands facination af en forfatter eller et værk. Det sker ofte uden noget særligt indhold, men med mere eller mindre gennemarbejdede billedkollektioner, links til andre fans, til forfatteren, til forlag, spil osv.

I vores tilfælde er de 56 sites jubii henviser til desværre tilsyneladende i alt overvejende grad fanssider, det er ikke rigtig til at gennemskue hvad den enkelte side er og kan. Jeg klikker ind på nogle af dem men der er ikke rigtig meget andet end klip fra filmen, hyldester til Potter osv. Det er jo fint at Harry Potter har fans men vores lærer skal bruge mere end facinationen som både han og eleverne har rigeligt af i forvejen. Et hurtigt kig ned over sitelisten bringer tilsyneladende ikke noget fra de to første formidlingsrum for en dag. Måske gemmer der sig bag alle de mange fans også den engagerede læser som kvalificerer sig som medlem af den kulturelle offentligheds rum. Men det vil kræve nærmere undersøgelser af alle eller de fleste links.

Er det så sådan at der ikke findes noget på nettet fra de to første formidlingsrum? Det kan vi ikke sige på baggrund af jubii-søgningen, fordi søgninger i jubii kun giver sider der i overvejende grad handler om Harry Potter. Når et site optages i jubii skal det beskrives med 5 stikord og en linies tekst til beskrivelse af siden. Det betyder at der i beskrivelser af sites der indeholder mere end blot omtaler eller analyser af Harry Potter måske ikke er plads til ordet "Harry Potter" og så vil siden ikke findes ved en søgning på jubii om Harry Potter. Og det gælder netop de to første typer formidlere (forskere og lærere) der typisk vil have sider der handler om andet og mere end Harry Potter. Fx vil forskeren måske have publiceret alle sine analyser og artikler (om ikke nu så måske og forhåbentlig i fremtiden) og derfor henvise til sin side i jubii med ord som litteratur, analyser af dansk børnelitteratur o.lign. På samme vis vil en progressiv lærer lægge undervisningsnoter og -materiale op på nettet - og jo derfor ikke fremhæve det om Harry Potter særligt.

Vil vi finde materiale om Harry Potter hos den slags personer er jubii desværre ikke til megen hjælp og det er der faktisk heller ikke andre steder der er i særlig høj grad idag. Så længe organiseringen og katalogiseringen af internettets tekster er overladt til kommercielle interesser vil det være usandsynligt at der i større stil vil findes kataloger der kommer dybt nok ned og langt nok ud i de enkelte hjemmesidehierarkier til at finde de relevante sider.

Nogle vil måske sige: Du kan jo bare søge på Google som vandrer rundt på nettet og gemmer teksten fra alle sider i sin egen hukommelse så jeg kan søge på enkeltord og sætninger derfra. Og 917.000 sider er da tiltrækkende. Men hvordan sier jeg alt det ubrugelige fra? Den søgning vil jeg vente med til alle andre veje er gået uden held.

Lige netop inden for skønlitteratur finder vi dog nogle af de katalogiseringer jeg taler om vi mangler i mange andre sammenhænge. Det skyldes naturligvis at vi faktisk har en ret stor institution i Danmark, biblioteksvæsenet. Bibliotekerne har efterhånden længe været på nettet og de forsøger at finde de former der passer til deres opgave. Se fx http://www.bibliotek.dk som er et fremragende søgeredskab når man skal finde bøger på vores biblioteker. Bibliotekerne forsøger sig også med linkssamlinger af forskellig art. Men for mig at se alt for usystematisk til at det rigtig forslår. Inden for skønlitteraturen rager dog en persons arbejde op: Nielsen Litteratur Information. Her findes en meget grundig side med links inden for mange områder af litteraturens univers. Normalt er sådanne linkssamlinger samlet en gang mere eller mindre tilfældigt og mere eller mindre omfattende og har så siden ligget stille. Men Nielsen udbygger til stadighed sin samling, og inden for flere områder når han også ret langt ned i detaljerne.

Så den prøver vi: http://www2.db.dk/hjn/littinfo.htm. Vi kan starte med forfattere. Her finder vi links til både danske og udenlandske linkssamlinger. Men det lykkes mig ikke at finde links til danske sider om JK Rowlings, Harry Potters 'mor'. Så jeg må tilbage og se. Her prøver jeg linken: Børnelitteratur. Bemærk her hvordan de enkelte links er nærmere beskrevet og ophavsmændende præsenteret. En meget central opgave for os som internetbrugere at få klarhed over. Aslan-siden linker mere ud i den fysiske verden end ind i den virtuelle. Siderne henviser til nye og lidt gamle bøger for børn og voksne - men altså ikke til artikler osv. på nettet om bøger. Så den springer jeg over for nu.

Den næste side er Center for Børnelitteratur, en side fra det forskningsbaserede formidlingsrum, så det er jo spændende hvad den har at byde på. Her er de præsentationer osv. så vi kan se hvem der står bag oplysningerne og hvad de har igang af projekter i øjeblikket. Desværre handler ingen tilsyneladende om noget vi kan bruge - måske på nær siden om den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur. Men der er ikke rigtig noget. Så vi må tilbage og kigger nu på siden med artikler og foredrag. Hvis vi virkelig skal have glæde af internettet som litteraturformidlere, så er det den slags sider der skal være rigtig mange af. Desværre finder vi heller ikke her artikler eller lignende, der bare ligner noget om Harry Potter. Så vi må tilbage til Nielsen Litteratur Information. Det begynder at knibe. Der er et anmeldelsesindeks, mn det er jo ikke anmeldelser vi har behov for, et sekratariat for børnekulturnetværk med nogle artikler som vi ikke kan bruge, og en link til IBBY Danmark som også linker rundt - til andre steder vi heller ikke kan bruge.

Så er der dotbot tilbage. Det er børnebibliotekernes fællesside. Så den prøver vi. Her er det Kloge Åge der kan hjælpe os - forhåbentlig. Jeg skriver Harry Potter i søgefeltet. Der er links til Gyldendal - med en flot side med spil og lyd - men ikke det jeg søger. Senere kan jeg undersøge om det er et spil jeg kan henvise børnene til og som de måske endda kan lære noget af.

Derudover har en enkelt privat ikke særlig fantasifuld fanside fundet vej til dotbot. Og så er der skandinaviens Harry Potter Fan Klub, som præsenteres således: "Her kan du få meget at vide om Harry Potters fantastiske verden. Oversigt over "hvem-er-hvem" i bøgerne, oplysninger om Harry Potters fanklub, links til andre Harry Potter-sider m.m." (http://www.harrypotterskandinavien.com/2_HP-web/HOVEDDOKUMENT%20til%20Harry%20Potter.htm). Den må vi kigge nærmere på. Men først må vi lige slå fast at vi endnu ikke har fundet noget fra de to første formidlingsrum. Vi får altså ikke fagligt velfunderede analyser af bøgerne i denne omgang, lader det til.

Den skandinaviske fanklub var der faktisk også en link til fra jubii. Her var henvisningen til: "Hanne Bræmer - En stor og meget informativ side om Harry Potter". Nu henvises der altså til den på en lidt anden måde og så virker den pludselig mere interessant.

Analyse af en hjemmeside

I det følgende vil jeg derfor præsentere jer for en analysemodel, som I måske kan få glæde af også i jeres videre arbejde. Jeg henter min inspiration fra Hans Jørgen Nielsen (se ovenfor og: "Faglig evaluering af Internettets sites og dokumenter. Vurderingskriterier: generel checkliste": http://www2.db.dk/hjn/checklis.htmhttp://www2.db.dk/hjn/checklis.htm) (Se også min artikel Internettet i danskundervisningen (under http://www.bundsgaard.net/internet)).

Det er jo et imponerende stykke arbejde Hanne Bræmer har gjort her. Og det viser hvordan Harry Potter-universet vokser ved manges hjælp. Hvad er så det danskfaglige? Hvad kan eleverne bruge det til og hvad kan læreren?

De sider om personerne vores lærer efterspurgte, findes her. Der er en kort beskrivelse af mange af personerne i bøgerne og en gennemgang af hvad navnene betyder. Desuden er der omtale af en lang række fænomener i bogen: Skolen, fordelingshatten, dagligdag på skolen osv. Og endelig er der en ordbog.

Nielsens vurderingskriterier tager udgangspunkt i forfatteren. Og det er et godt sted at starte i internetsammenhæng fordi det ikke altid er til at finde ud af hvem det er vi har med at gøre og fordi det er lettere at blive forledt af demagoger fx inden for fremmedhad på internettet (jf. min artikel "Myten om internet" i Folkeskolen nr. 7. 2000: http://www.folkeskolen.dk/2000/07/redaktionelt/a11.htmhttp://www.folkeskolen.dk/2000/07/redaktionelt/a11.htm).

Forfatteren til denne side optræder et sted: På den aller første side. Hun hedder Hanne Bræmer. Det er lidt svært at finde frem til hende hvis ikke man er kommet til den første side i hierarkiet, fordi hun ikke selv henviser til denne side, men til den hun kalder informationssiden. Men hvem er hun så denne Bræmer? Det fremgår intet sted. Kun at hun jo altså bestyrer en fanklub, som der heller ikke er særlige oplysninger om andet end at man kan melde sig ind. Det invaliderer sidens oplysninger og omtaler, fordi man som læser ikke har nogen sikkerhed for hvad forfatterens intentioner, forudsætninger osv. er.

Det betyder også at vi ikke kan forvente nogen form for kontrol med oplysningerne o.lign. andre steder fra.

Til gengæld har vi nu set flere positive omtaler af sitet også fra autoritative kilder: jubii og dotbot. (Og her må jeg desværre føje ind at de ikke er så autoritative endda. Selv undervisningsministeriet lader rigtig mange rigtig dårlige sider passere igennem til deres infoguide, der kalder sig kvalitetssikret men det er en anden diskussion).

Nielsen opregner en række: "Negative indikatorer, indikatorer på manglende pålidelighed og troværdighed: Anonymitet, Mangel på kvalitetskontrol, Negativ metainformation (henvisninger fra andre sider), Dårlig grammatik og mange stavefejl.

Desværre klarer vores side ikke andet end kravet om positiv metainformation. Stavning, sprog, grammatik er på det jævne. Det tegner ikke godt.

Det næste aspekt er korrekthed og præcision. Her vil jeg gå til en af de sider det kunne blive aktuelt at anvende i undervisningen: Navnene og deres betydning.

En central person er Ron Weasley. Om ham står der: "I andre sprogkulturer bliver han kaldt "den løbende væsel" (running weasel). Han var en kendt militær strateg og han tabte aldrig i skak. Desværre brændte han inde i sit palads, da en rotte væltede en lampe." Hvad skal man så bruge den oplysning til? En ide kunne være at læreren lader det op til eleverne at associere fra den rotte der dræber Weasley til den rotte Ron bærer med sig og som jo viser sig at være noget helt andet end den havde givet sig ud for...

Men man kan også spørge, hvor sidens ophavsmand har denne oplysning fra, hvad er rigtigheden af den osv. Det ved vi ikke og vi kan ikke tjekke det. Det er et alvorligt handicap. Et handicap er det også at det kun er overfladiske beskrivelser og ikke særlig fyldestgørende. Jf. fx Norris der beskrives som en kendt person fra Jane Austens univers. Kendt for hvad?

Et andet aspekt af korrekthed er datering og opdatering. Det er ikke til at se hvor gamle oplysningerne er eller om de er opdateret. På informationssiden er der en omtale af at nogle nyheder vil blive opdateret mellem november 2000 og februar 2001. Det er jo længe siden. Har sitet så stået stille siden da?

Da jeg besluttede mig for at anvende dette site som eksempel her, skrev jeg til ophavskvinden for at spørge hende hvem hun var osv. Jeg har endnu ikke fået andet svar end et autogenereret.

Et eksempel på sitets svingende kvalitet finder vi i sammenblandingen af det fiktive og vores univers i siderne om butikkerne Diagonalstræde. Her behandler Bræmer fantasidyr og dyr fra vores verden på lige fod også med kommentarer om hvad de enkelte dyr kan tåle at spise og gøre i vores verden.

Til sidst vil jeg påpege den noget rodede opbygning af sitet. Det virker som om det vokser organisk ud fra en oprindelig kerne og det er jo fint. Men det gør det hele noget rodet for den nytilkommende.

Den videre forberedelse

Lærerens videre forberedelse kunne være at søge fra nogle af robotterne altså fritekstsøgning på hele internettet. Det er næppe nogen god måde at begynde på, fordi der gerne kommer så mange links som ikke kan bruges til noget i den sammenhæng man skal bruge det. I kan finde nogle omtaler af søgemaskiner og forskellen på dem på min undervisningsside om internettet i danskundervisningen: http://www.fc.odensesem.dk/bu/2.05/internetiuv/. Jeg prøver alligevel at søge på kvasir, jubii super søger, google osv. for at se om der evt. findes analyser og fortolkninger af Harry Potterbøgerne, jeg kan bruge.

Jeg søger med ordene +"Harry Potter" +analyse. Der er 35 sider på Jubii. Et hurtigt kig ned over hitsene viser på den første linksside en mulig interessant side. Det viser sig at være en studieopgave af daværende studerende Mette W. Rasmussen fra Danmarks Biblioteksskole. En opgave som ganske sikkert vil være interessant læsning for vores tænkte lærer: http://www.spock.dk/fortaelling/harry.opgave.htm en tekst fra det første formidlingsrum: Det forskningsbaserede.

Samme søgning på Google og Kvasir giver ingen interessante links.

Så alt i alt står jeg altså tilbage med en artikel og en grundig fanside. Det er mere end jeg ville have stået tilbage med for et par år siden og mindre end der er om et par år inden for lignende emner. Men det siger jo noget om vigtigheden af ikke at bilde sig selv og andre ind at alt eller blot noget vigtigt let er at finde på nettet.

Afslutning

Det er ikke meget værd med en stor samling links hvis de går til steder der ikke er relevante i min sammenhæng. Det betyder at en central opgave for dansklæreren er at samle relevante links. Fx: Harry Potter-siden: Her finder du fanssider. Her er sider om navnenes betydning. Her er sider om filmen osv. Det betyder så at man må regne med at skulle linke ind midt i andres hierarkier - og ikke blot til oversider. (En god skik er så også at have et link til oversiden hvorfra sidens ophavsmænd/-kvinder/-børn (måske) er at finde).

Nu har jeg beskrevet en mulig (og sikkert mere grundig end der sædvanligvis er tid til) arbejdsgang for lærere der vil arbejde seriøst med internettet og litteratur. Jeres opgave i det forløb i er i gang med kunne jo så være at stille det forarbejde til rådighed, som det hele bygger på: Gode referater og resumeer, personbeskrivelser, analyser, vurderinger osv. af de børnebøger I arbejder med. Så vil I selv og andre siden kunne vende tilbage til jeres sider og gøre brug af dem og henvise deres elever til dem. Uden det arbejde I gør, er internettet reelt ikke meget værd.

Hvad jeg også fandt på min vej

Marias Harry Potter Hjemmeside. Er lavet af en pige der selv har skrevet et lille referat af indledningen. Med en tekst om JK Rowlings liv - oversat fra engelsk. Lidt fordelingshattespil - men alt i alt ret ubrugeligt for vores lærer.

Elle Gudmeskolens 6. klasse der har haft et forløb om Harry Potter og har lavet nogle tegninger og installationer. Måske vores lærer kan få ideer herfra til aktiviteter men ellers uden noget anvendeligt (Se http://www.gudmeskole.dk under klasser på nettet 6. klasse)

Eller man kan kigge forbi det norske forlags hjemmeside http://www.harrypotter.as

Havde forløbet været integreret med engelsk eller mener læreren at elevernes engelskkundskaber er gode nok til at de kan læse engelske sider er der væsentligt mere at hente her. Vores lærer kunne fx bruge Harry Potters Unofficial Fanclub: http://www.harrypotterfans.net/. Bl.a. med FAQ, encyclopedia potterica: http://www.harrypotterfans.net/potterica/origins.html, leksikon osv.

En søgning kunne have startet på Silkeborg Biblioteks side om dansk, som er udarbejdet i et samarbejde med Silkeborg Amtsgymnasium. Siden henvender sig primært til gymnasiet: http://www.silkeborg.bib.dk/hovedmenu/uddannelse/gym/gym-dansk.html

Her finder vi de sædvanlige links til oversider - men ikke noget specifikt. Det kan ikke bruges til meget hvis det er Harry Potter man er ude efter.

Et tredie eksempel - der kunne have fremtiden for sig - men ikke har det i denne form: dmoz:

http://dmoz.org/World/Dansk/Kultur/Litteratur/ Projektet er et projekt i open source-traditionen. Hvis vi alle tager vores lille del af opgaven med at skabe et katalog, ender vi med at være godt hjulpet. Men linksene går til oversider og ikke til specifikke artikler fx og indtil videre er det ikke særlig detaljeret det man finder på siden. Men et godt initiativ som det nok er en god ide at følge med i og evt. tage sin del af ansvaret for.

Et eksempel på sådan en side der er god til konkrete projekter er Steen Svava Olsen fra Silkeborg gymnasium. http://fc.silkeborg-gym.dk:4020/2y/Projekter.htm. Her er en række kommenterede links der kan bruges i det konkrete arbejde med de konkrete projekter.

Gyldendals side om Harry Potter: http://www.harrypotter.dk er flot og sej - lige hvad en Potterfan kan ønske sig. Men er næppe relevant i skolesammenhæng.

Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 16-03-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/Boernelitt._og_internet.php
108364 besøg på sitet. Vis flere statistikker.
Send til en ven Udskrift Fold ud Kontakt Site map
SmartSite Publisher