Identitet

  • Eleverne skal forstå og få erfaring med hvordan man kan have forskellige identiteter i forskellige sammenhænge og at forskellige teknologier giver muligheder for skabelse af identiteter af forskellig karakter.
  • Eleverne skal have lejlighed til at prøve denne identitetsskabelse af og få reflekteret over hvad forskellige identiteter betyder
  • Og de skal have lejlighed til at møde og forstå andre måder at skabe sin identitet på.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskfagetogit/undervisningensindhold/
identitet/index.php