Netværking

  • Eleverne skal opleve situationer så de får erfaringer med skabelse af relationer og udvikling af sunde omgangsformer i fællesskaber af mange forskellige slags
    • Skolens opgave er ikke at docere regler for omgang
    • Og eleverne skal have erfaringer med at analysere, diskutere og bidrage til at udvikle den praksis de indgår i.
  • Eleverne skal blive i stand til at håndtere elektroniske former for kommunikation hensigtsmæssigt
    • Fx at samarbejde eller debattere i forum, at vælge teknologi med omhu
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskfagetogit/undervisningensindhold/
netvaerking/index.php