Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Det vellykkede eksempel
Informationskompetence
Workshopsamtale
Præsentationer
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Det vellykkede eksempel: Webparlament

Erfaring
 • Tavshed i fora
 • Løs organisering ("vi ville se hvad børnene gjorde af sig selv")
Ide
 • Elever samarbejder på tværs af klasser
 • om at nå frem til en fælles velargumenteret holdning til en aktuel problematik eller til at formulere et konkret forslag til en politisk beslutning.
 • Arbejdet foregår skiftevis i grupper lokalt i klasserne og i virtuelle storgrupper, dvs. grupper bestående af grupper der arbejder sammen via internettet.
 • Indledningsvis arbejdes der i klasserne på oplæg der fremlægges i den virtuelle storgruppe.
 • Det er disse oplæg der danner baggrund for den efterfølgende diskussion eleverne imellem.
 • Det er målet at eleverne skal nå frem til fælles forslag eller holdninger gennem diskussonen i en webhøring.
 • Som afslutning på projektet fremlægger eleverne deres projekter for relevante personer.
Begrundelser
 • Motivation
  • ikke "som om", men reelle situationer
  • sociale relationer gør det meningsfuldt
  • konkrete mål som eleverne ønsker at nå
 • Faglighed
  • demokratisk dialog (handlekompetence)
  • skriftlighed i mange reelle genrer (læserbrev, argumentation, præsentation, organisering af samarbejde mv.)
  • Netværkskompetence (sociale kompetencer i et netværkssamfund)
  • Differentiering
  • Arbejde med faglige metoder og indhold i funktionelle sammenhænge
Eksempel

6. klassernes parlament.

Læserbreve

Dialog

Tråd fra dialog om pelsdyravl

Gæstebog

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/dansknuoplaeg/detvellykkedeeksempel/
index.php