Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Det vellykkede eksempel
Informationskompetence
Workshopsamtale
Præsentationer
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Dansk Nu: It i dansk

IT i dansk

Kompetencer

  • Æstetiske/narrative
  • Etiske
  • Kommunikative

 

Kommunikativ kompetence

 

For at en person har kommunikativ kompetence, er kommunikativt kompetent i et informations- og netværkssamfund, skal hun eller han:

  1. Have viden, forståelse & holdninger til samt kognitive & praktiske evner inden for følgende områder:
    1. Analysere, forstå, indleve sig i det fremmedpsykiske (konsumptive kompetencer),
    2. formulere sig (med en teknologi, en modalitet & et medium, samt i en stil & i en henvendelsesform der passer til formålet) (produktive kompetencer),
    3. søge information (fra projektering over søgning til kontekstualisering) (informationssøgningskompetencer),
    4. kontekstualisere; forstå bag- og bevæggrunde, foretage kommunikationssituations- og tekstanalyse (deixis, modalitet & metafor; ) (kommunikationskritiske kompetencer),
    5. diskutere, indgå konstruktivt i og medudvikle sociale relationer, begå sig & medvirke til begåen (udvikle regler) (demokratiske dialogkompetencer),
    6. deltage i netværk og samarbejde (netværkskompetencer),
    7. fortælle sig selv og sammenhæng i verden (narrative kompetencer);
  2. i følgende situationstyper: Situationer hvor deltagerne
    1. arbejder med tekster der er produceret under umiddelbart uigennemskuelige produktionsomstændigheder,
    2. diskuterer saglige problemstillinger mhp. at de selv tager stilling og argumenterer i demokratiske sammenhænge,
    3. samarbejder om opgaveløsning og om demokratiske beslutninger,
    4. møder mennesker (evt. formidlet af it) de ikke kender i forvejen, men som de vil (eller skal) skabe relationer til, fx mhp. samarbejde,
    5. opbygger netværk både formidlet via informationsteknologi og IRL,
    6. konsumerer og producerer tekst (talt, skrevet osv.) til specifikke personer og grupper, og
    7. lever sig ind i andres fortællinger, fortæller om sig selv og udvikler sin egen identitetsfortælling gennem interaktion.
  3. Og man skal have og udvikle motivation der omfatter:
    1. Tro på og tillid til at kommunikation kan føre til forandringer mod det bedre af den givne praksis og tingenes tilstand,
    2. tro på og tillid til at man selv kan deltage, og på at andre har tro på og tillid til at man kan deltage i kommunikation,
    3. tro på og tillid til at andre deltager konstruktivt og positivt,
    4. oplevelse af at det giver mening at deltage sammen med andre, og
    5. glæde ved at deltage i kommunikation.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/dansknuoplaeg/index.php