Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Det vellykkede eksempel
Informationskompetence
Workshopsamtale
Præsentationer
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Workshopsamtale

På baggrund af præsentationsrunden, kunne vi se at IT i dansk kan fx omfatte:

Kommunikation over nettet mellem klasser.

Intranettet som redskab (virtuel undervisning, elearning)

Hypertekstproduktion

Søgning (internettet som tekstbase) – medfører fornyede læsekompetencer.

Kritisk blik på informationerne/hjemmesiderne

Børn (og voksne) med læseproblemer får det ikke lettere! Men findes der hjælp?

Produktion (af hjemmesider, power point mm.) Computeren kan bidrage.

Nye eksamensformer


 

Eks. på integration af it i faglige sammenhænge

Seminariestuderende meddigter, moddigter eller kommenterer på værker fra litteraturhistorien (oldtid til nutid). Fx Germand Gladensvend som Clipart. Pointen var arbejdet med andre udtryksformer, integrationen af billeder, bevægelse kunst osv.

Hvad er kvalitetskriterierne?

Hvilke specifikke muligheder har computeren til at udvikle kompetencer?

Multimodale udtryk (Gunther Kress) – det er en opgave for dansklærere at udvide deres opfattelse af hvilke tekster der er deres fokus.

Faglighed og projektarbejde?


Elever arbejder med et projekt som de synes er interessant og udarbejder et produkt fx på nettet. To lærere med hver deres faglighed er vejledere. Fx elever der vil designe en eventyrpark. De læser eventyrteori (Bettelheim: Eventyrets verden(?)) og forsøger at konstruere deres projekt efter principperne i eventyrene. Og museeumsteori og -pædagogik.

Produktorienteret og at give kommentarer på hinandens produkter.


Søgning på internettet

Elever der søger efter oplysninger om kosmologi. Men de finder sider de ikke har en chance for at læse eller som indeholder forkerte oplysninger.

Eleverne skal lære at vurdere sværhedsgrad.

Søgning er også en række læsekompetencer. Og det er væsentligt at kunne bearbejde teksterne.


Hvordan laver man en hjemmeside? Der er mange vejledninger, men ikke i de danskfaglige aspekter. Diskussion om: Hvad er de danskfaglige aspekter?

Mediedesign.

Er internettekster ikke bare det samme som hidtil? Dvs. vi kan bruge vores sagprosaanalysetilgange. Eller er det noget helt nyt? Hvad betyder hypertekstualiteten for analysen og produktionen? Afsenderforholdene betyder meget nu. Hvem har produceret en side, hvad ved de om det? Hvad vil de med mig? Hvem har de skrevet teksten til osv.


Lærernes roller? Faglige formidlere som hidtil? Vejledere? Vidensledere?

Er computerarbejdet motiverende?


Spørgsmål der trænger sig på.

Søgning. Hvilke kompetencer. Hvordan underviser man i det?

Eksemplet hvor der er succes...?

Specialundervisningsproblemer

Net-/computerkunst

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/dansknuoplaeg/workshopsamtale/
index.php