Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis

Forslag til spørgsmål til diskussion

 • Skal eleverne lære at bruge programmer? Eller sker det integreret i arbejdet?
 • Metode
  • Hvilke nye arbejdsformer har vi set og kunne vi forestille os som konsekvens af computeranvendelse?
  • Hvilke didaktiske overvejelser er der gjort og burde der gøres omkring arbejdsformer/undervisningsmetode?
 • Indhold
  • Skal fagene tænkes om i lyset af ny teknologi?
  • Hvilket nyt indhold vil være relevant i de enkelte fag og på tværs?

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskogsamfundsfagenesitdidaktikipraksis/
index.php