Dynamitbogen

 • Elever arbejder sammen klassevis om at udarbejde en internetbaseret hypertekstlærebog
 • Teksterne publiceres på et site der er særlig indrettet til det.
 • Skrivningen er tilrettelagt i funktionelle sammenhænge.
  • Fokus på modtageren: At sætte sig ind i deres modtageres forudsætninger og forsøge at skrive så modtagerne er i stand til at forstå det og kan bruge det.
 • Overvejelser over tilrettelæggelse af stof i hypertekststrukturen.
  • Spørgsmålene kunne lyde:
   • Hvordan laver man en hypertekst der er til at finde rundt i?
   • Hvordan laver man menupunkter?
   • Hvordan organiserer man sit budskab?
   • Kan man gøre sin tekst interaktiv? (Webquests)
 • Undervisningsmateriale om valg af genre.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskogsamfundsfagenesitdidaktikipraksis/
samarbejdevianet/dynamitbogen/index.php