Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Informationskompetence
Samarbejde via net
Webparlament
Dynamitbogen
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Dynamitbogen

 • Elever arbejder sammen klassevis om at udarbejde en internetbaseret hypertekstlærebog
 • Teksterne publiceres på et site der er særlig indrettet til det.
 • Skrivningen er tilrettelagt i funktionelle sammenhænge.
  • Fokus på modtageren: At sætte sig ind i deres modtageres forudsætninger og forsøge at skrive så modtagerne er i stand til at forstå det og kan bruge det.
 • Overvejelser over tilrettelæggelse af stof i hypertekststrukturen.
  • Spørgsmålene kunne lyde:
   • Hvordan laver man en hypertekst der er til at finde rundt i?
   • Hvordan laver man menupunkter?
   • Hvordan organiserer man sit budskab?
   • Kan man gøre sin tekst interaktiv? (Webquests)
 • Undervisningsmateriale om valg af genre.
Klik her for at skjule menuen igen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/danskogsamfundsfagenesitdidaktikipraksis/
samarbejdevianet/dynamitbogen/index.php