Principper for undervisningstilrettelæggelse

Undervisning skal så vidt muligt

  1. være funktionel,
  2. ikke være "som om",
  3. være organiseret omkring mål,
  4. inddrage og acceptere personlige relationer,
  5. give lejlighed til at eleverne kan udvikle og sætte deres livsfortælling i spil,
  6. tilrettelægges således at eleverne har lejlighed til at befinde sig i deres nærmeste udviklingszone, og
  7. stræbe mod at eleverne både tilegner sig det kulturelt givne, selv skaber nye forståelser og erkendelser og får mulighed for at deltage i udvikling af historisk nye virksomhedsformer.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/fageneitdidaktikforviderekommende/
computerensomredskab/principper/index.php