Identitet

  • Barry Wellman: Dør-til-dør. Sted-sted. Person-til-person. Rolle-til-rolle.
  • Vi indgår i stadig højere grad i person-til-person- og rolle-til-rolle-fællesskaber formidlet af computerteknologier
    • Vi oplever at relationerne ikke er som vi var vant til i dør-til-dør- og sted-til-sted-fællesskaberne
  • Vores identitet afhænger af konteksten og af teknologierne der formidler os
  • Identitet er ikke længere givet alene af de sociale sammenhænge vi indgår i lokalt, og identiten skal i en vis forstand skabes

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/fageneitdidaktikforviderekommende/
netvaerksoginformationssamfundet/identitet/index.php