Netværkssamfundet (Manuel Castells)

  • Arbejdsorganiseringen og den øvrige sociale organisering bliver netværksstruktureret
  • De sociale relationer formidles på stadig flere måder af stadig flere teknologier
  • Vi indgår i stadig flere adhoc-fællesskaber og fællesskaber som vi selv er med til at grundlægge og udvikle
  • Det kan ikke én gang for alle læres hvordan man begår sig
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/fageneitdidaktikforviderekommende/
netvaerksoginformationssamfundet/netvaerkssamfundet/
index.php