Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
FMIL
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

FMIL

To forskellige tilgange til it og dansk:

 • Danskfaglige kompetencer der aktualiseres i informationssamfundet.
 • It som redskab til understøttelse af den faglige læring og til forandring af undervisningsorganisationen.

Danskfaglige kompetencer i informationssamfundet

 • Læsning på skærm
  • Hypertekst
  • Menustrukturer
  • Kategorisøgning
  • Fritekstsøgning
 • Hvem kommunikerer jeg med?
  • Hvem har skrevet teksten og oprettet sitet
  • Hvad er forudsætningerne
  • Hvad er intentionerne
 • Vurdering af tekster
  • Er jeg tænkt som modtager (hvordan er sværhedsgrad osv.)
  • Kan jeg bruge teksten til det jeg havde tænkt mig
 • Kommunikation via net, mobile enheder osv.
  • Netværkssamfundet
  • Skabe og vedligeholde relationer
  • Hvordan håndterer man ikke-kropsligheden (samtaleformer, tilstedeværelse, ansvarlighed, mobning osv.)
  • Samarbejde via net
 • Det produktive aspekt
  • Produktion af hypertekst
  • Layout
  • Respons og modtagelse af samme
  • Andre udtryksformer: Video, animation mm.

It som redskab

 • Didaktik
  • Autentiske situationer (ikke på skrømt)
  • Motivation (mål, sociale relationer, selvtillid)
  • Opmærksomhed på faglige mål i funktionelle sammenhænge
 • Klassens avis
 1. Projekter
 2. Logbog, portefølje (såvel proces, som produkt, historie, livsfortælling og konstruktion af identitet)
 3. Webparlament
 4. Den dynamiske lærebog
 5. Personlig kommunikation: Udvikling af og læring om sociale relationer
  • Elevernes sociale relationer kan øge motivationen for deltagelse i det faglige.
  • Problemer der opstår i den uformelle kommunikation kan danne udgangspunkt for diskussion på klassen og mellem de implicerede.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/interaktivtundervisningsmateriale/
fmil/index.php