Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Eksempler
Skolemedia
Jyllandsposten
Language across borders
Mikroværkstedet
Konklusioner
Overheads
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Language across borders

www.lab.emu.dk

Meyer 2004: 41: Fremmedsprogsundervisning har haft fokus på form, grammatik og øvelsespædagogik - og har det til dels stadig.

 

Med "fremmedsprogslæring i digitale miljøer" - LAB - frigøres læringen fra det lærerstyrede arbejde med sprogene, og [det] tillader den enkelte at producere og stille opgaver, som er i overensstemmelse med hans/hendes faglige niveau og interesser" (ibid.: 43).

 

  • Denne type leg-og-læring er der rigtig meget af på nettet. Fordelene kan være at eleverne hygger sig mens de lærer gloser og simple sætninger.
  • Problemet kan være at disse gloser og sætningskonstruktioner på den ene side læres passivt - og på den anden at de derfor hurtigt glemmes igen.
  • Det grundlæggende spørgsmål er: Kan man liste læring ind
  • Og det andet grundlæggende spørgsmål: Er der overensstemmelse mellem de færdigheder spillet lærer eleven og de faglige forventninger.
 • Se chainstory og Jokes.
  • Kommunikative relationer - autentiske situationer?
  • Man kan læse andre elevers arbejde, selv skabe videre på det og glæde sig til at andre skriver videre på ens eget. Men ofte er der få svar og langt imellem dem (så de første er gået videre og aldrig ser videreskrivningen).
  • Spørgsmålet: Hvordan gøres relationen forpligtende og interessant for begge parter? Det kan man jo til dels organisere sig ud af.

Foreløbig konklussion

Jeg finder det personligt tvivlsomt om simple spil kan bidrage relevant til læring af fremmedsprog - netop fordi det kun meget begrænset er udtryk for kommunikativ sprogundervisning.

Jeg finder derimod chainstory interessant. For her er der den tekniske mulighed for at på enkel og let vis at komme i kontakt med elever fra andre skoler - under former der - også - er faglige.

Men det fordrer som sagt nogle organiseringer forestået af læreren.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/internettetsomundervisningsmedie/
eksempler/languageacrossborders/index.php