Language across borders

www.lab.emu.dk

Meyer 2004: 41: Fremmedsprogsundervisning har haft fokus på form, grammatik og øvelsespædagogik - og har det til dels stadig.

Med "fremmedsprogslæring i digitale miljøer" - LAB - frigøres læringen fra det lærerstyrede arbejde med sprogene, og "[det] tillader den enkelte at producere og stille opgaver, som er i overensstemmelse med hans/hendes faglige niveau og interesser" (ibid.: 43).

 

    • Er der meget af på nettet
    • Læres passivt - og derfor glemmes de hurtigt igen.
    • Det grundlæggende spørgsmål er: Kan man liste læring ind
    • Og det andet grundlæggende spørgsmål: Er der overensstemmelse mellem de færdigheder spillet lærer eleven og de faglige forventninger.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/internettetsomundervisningsmedie/
overheads/eksempler/languageacrossborders/index.php