Kommunikativ sprogindlæring
 • Se chainstory og Jokes.
  • Kommunikative relationer - autentiske situationer?
  • Man kan læse andre elevers arbejde, selv skabe videre på det og glæde sig til at andre skriver videre på ens eget.
  • Men ofte er der få svar og langt imellem dem (så de første er gået videre og aldrig ser videreskrivningen).
  • Spørgsmålet: Hvordan gøres relationen forpligtende og interessant for begge parter? Det kan man jo til dels organisere sig ud af.

Foreløbig konklussion

 • Tvivlsomt om simple spil kan bidrage relevant til læring af fremmedsprog
 • Chainstory er interessant.
 • Men det fordrer organiseringer forestået af læreren.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/internettetsomundervisningsmedie/
overheads/eksempler/languageacrossborders/kommunikativsprogindlaering/
index.php