Konklusioner

Der findes efterhånden mange undervisningsmaterialer på nettet. Ofte består de af støre eller mindre tekstsamlinger om et emne, indimellem suppleret med leg-og-lær-spil, og af lærervejledninger og (evt. interaktivt) undervisningsmateriale.

Fælles for det meste er det at det lægger op til at læreren skal

  • forberede arbejdet med materialet grundigt.
  • finde måder at differentiere på, så
    • nogle oplever en frihed og mulighed for selvstændighed som kan befordre deres arbejde, og
    • andre møder nogle overkommelige opgaver der er mere eller mindre fastlagte
  • acceptere at man som lærer ikke kan have kontrol med alt,
    • men at man heller ikke skal miste overblikket så meget at alt flyder
  • sikre sig at der er fagligt relevante aktiviteter for eleverne - at man ikke glædes så meget over engagement og optagethed hos eleverne, at man glemmer at sikre sig at de lærer noget fagligt relevant.
Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/internettetsomundervisningsmedie/
overheads/konklusioner/index.php