Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
Handout
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

ITMF-projektet Dynamitbogen

 • Den dynamiske lærebog er et ITMF-projekt, hvor elever skriver hypertekstuelle lærebøger til andre elever på andre skoler.
 • Didaktik
  • Vidensdeling. Hvis viden? Deles med hvem? Hvorfor?
  • Veldefinerede kommunikationssituationer, mål og rammer. Ikke som-om-undervisning.
  • Velorganiserede forløb.
  • Danskfaglige mål:
   • Strukturere materialet. Opgaveformulere, problemformulere, skaffe viden. Se undervisningsmaterialet.
   • Genre: Netvæv, webquest, lærebog, leksikon, quiz,
   • Skrive til modtageren.
   • Samarbejde om produktion af dynamitbogen.
   • Respons internt på klassen og fra modtagerne.
   • Interaktivt undervisningsmateriale just-in-time.
  • Der arbejdes med kompetencerne i funktionelle sammenhænge. Læreren gives et redskab til at fokusere på centrale faglige elementer.
  • Hvorfor? For at eleverne tilegner sig de danskfaglige kompetencer, for at de får erfaring med kommunikation via nettet.
 • Sociale relationer. Er motiverende. Hver elev præsenterer sig selv på nettet. Eleverne kan kommunikere på tværs gennem gæstebøger.
 • Materialet.

Forskningen

 • Fokus på søgestrategier, læsning og skrivning.
 • Beskrivelse af søgningens stadier/kategorier.
 • Beskrivelse af læsning og skrivning i grupper ved skærm.

Svar på spørgsmål

 • Er der identificeret nogen særlige læringspotentialer i brugen af medier/IT?
  • Den autentiske kommunikationssituation.
  • De autentiske situationer giver lejlighed til at arbejde med autentiske genrer. Jf. http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/skrivning/.
  • Det right-on-time-interaktive undervisningsmateriale.
  • Hypertekststruktureringen af elevernes egne produktioner.
  • Muligheden for at eleverne selv kan lave interaktive elementer - fx quizzer.
  • Den personlige kommunikation... Eleverne finder det meget interessant at kommunikere igennem hinandens gæstebøger - og det kunne give lejlighed til diskussion af en lang række faglige problemstillinger.
 • På hvilke måder bidrager projektet til de fire forskningstemaer i programmet; teknologiens grænser, æstetikkens aktualitet, nye organisationsformer og medier og IT i kulturmødet?
  • Det bidrager primært til nye organisationsformer. Muligheden for med it at organisere større samarbejdsprojekter via nettet, der skaber autentiske relationer og giver mulighed for at stille interaktivt undervisningsmateriale til rådighed netop når der er behov for det - så den faglige dimension styrer og ikke den teknologiske.
 • Har du/I konkrete planer om at anvende det empiriske materiale i din/jeres videre forskning?
  • Ja. I min ph.d.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/itmfprojektetdynamitbogen/
handout/index.php