Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
Handout
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

ITMF-projektet Dynamitbogen

Fremlæggelse ved seminar i Forskningsprogrammet for Medier og IT i læringsperspektiv

 

Hvad er Dynamitbogen?

Den dynamiske lærebog er et ITMF-projekt, hvor elever skriver hypertekstuelle lærebøger til andre elever på andre skoler.

 

Citat fra http://www.dynamitbogen.dk/fortaelling/intro/:
"Via internetportalen www.dynamitbogen.dk har 10 fynske 2.-8.klasser på syv skoler i november og december 2003 samarbejdet om at producere dynamiske lærebøger.

 

De ældste elever har undersøgt et emne og skrevet om det til de yngste elever, som har arbejdet med materialet og derefter givet de ældste elever respons på det producerede materiale. Eleverne har produceret dynamiske lærebøger om fire forskellige emner: Nisser, regnskov, matematik og fritid samt kammeratskab 

Fra elev til elev

En af projektets grundpiller er de autentiske modtagerforhold. De tekstproducerende elever arbejder i grupper på 2-4 elever, som har en bestemt modtagergruppe på en anden skole at kommunikere med undervejs i skriveprocessen.

 

De tekstproducerende elever har derved nem adgang til at spørge modtagerne til råds, når lærebogens form og indhold skal tilpasses læserne.


De autentiske modtagerforhold gør, at de ældste elever har taget deres ansvar som tekstproducenter meget alvorligt, hvilket blandt andet viser sig i, at de har eksperimenteret med hypertekstens forskellige muligheder for brug af billed, lyd og interaktivitet. Samtidig har de gjort sig mange tanker og overvejelser om, hvordan modtagerne kan arbejde med materialet.

Elevernes egne præsentationssider

Projektets modtagerbevidsthed bliver styrket af, at hver enkelt elev har sin egen side på www.dynamitbogen.dk, hvor eleven i ord og billeder kan præsentere sig selv, sin familie, fritidsinteresserne, popidoler m.m. De fleste har også indsat en gæstebog, som giver eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden og lære hinanden bedre at kende – på tværs af skoler og årgange.


Arbejdsredskaber

www.dynamitbogen.dk rummer et undervisningsmateriale som bl.a. sætter fokus på samarbejde gennem et interaktivt samarbejdskursus. I undervisningsområdet findes også en introduktion til arbejdet med dynamitbogen, som giver eleverne et overblik over processen fra ideudvikling til færdig dynamitbog. Her findes også retningslinier for god takt og tone på internettet."

Forskningsinteresse

I forskningen interesserede Kjeld Kjertmann og jeg os for læsning og skrivning i forbindelse med it. Vi undersøgte således ikke så meget dynamitbogen som vi brugte den som anledning til at få svar på nogle fagligt interessante spørgsmål.

Vi foretog interviews på den måde at eleverne arbejdede med nogle spørgsmål som vi havde formuleret på en hjemmeside - de skulle søge på nettet, skrive, læse og diskutere i grupper på 3. Vi videofilmede en gruppe i hver klasse i et interview før og et efter forløbet. Transskriptioner af disse interviews dannede grundlaget for størstedelen af vores analyser.

Vi udviklede en terminologi for aspekter ved søgning på nettet og vi beskrev forskellige samlæsningsorganiseringer og samskrivningsorganiseringer.

Jf. Forskningsrapporten: http://www.dpu.dk/site.asp?p=5747

Svar på spørgsmålene i oplægget til seminaret

 

 • Er der identificeret nogen særlige læringspotentialer i brugen af medier/IT?
  • Den autentiske kommunikationssituation.
  • De autentiske situationer giver lejlighed til at arbejde med autentiske genrer. Jf. http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/skrivning/.
  • Det right-on-time-interaktive undervisningsmateriale.
  • Hypertekststruktureringen af elevernes egne produktioner.
  • Muligheden for at eleverne selv kan lave interaktive elementer - fx quizzer.
  • Den personlige kommunikation... Eleverne finder det meget interessant at kommunikere igennem hinandens gæstebøger - og det kunne give lejlighed til diskussion af en lang række faglige problemstillinger.
 • På hvilke måder bidrager projektet til de fire forskningstemaer i programmet; teknologiens grænser, æstetikkens aktualitet, nye organisationsformer og medier og IT i kulturmødet?
  • Det bidrager primært til nye organisationsformer. Muligheden for med it at organisere større samarbejdsprojekter via nettet, der skaber autentiske relationer og giver mulighed for at stille interaktivt undervisningsmateriale til rådighed netop når der er behov for det - så den faglige dimension styrer og ikke den teknologiske.
 • Har du/I konkrete planer om at anvende det empiriske materiale i din/jeres videre forskning?
  • Ja. I min ph.d.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/itmfprojektetdynamitbogen/
index.php