Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Handout
Diskussioner
Opsamlinger
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

IT og medier i fagene. Handout.

Hvor var vi?
 1. Med computeren kan vi gøre det samme som hidtil, blot erstatter computeren læreren: Programmer som stavetræning, regning, grammatik; drill-programmer i det hele taget.
 2. Vi skal lære eleverne nogle programmer som er relevante (inden for faget), fx lære tekstbehandling, lære regneark, lære at lave hjemmesider.

Undtagelser. Fx inddragelsen af computere i processkrivning. Her understøtter computeren en praksis som ikke er mulig (i samme grad) uden. Tekstbehandling og processkrivning hører sammen.

Hvor står vi nu?
 • Udvikling af arbejdsformer
  • fx dataindsamling og -behandling vha. computere,
  • hypertekstlærebøger,
  • avis på nettet,
  • samarbejde via net.
Eksempel: TVTEEN

Redigering af digital video. Arbejde med formidling, komposition, modtagerorientering, vinkling osv.

Hvor kunne vi gå hen?
 • Fortsat computerunderstøttet og -initieret udvikling på det undervisningsmetodiske. Men med didaktisk basis.
 • Hvad med indholdet af undervisningen? Hvad skal indholdet i undervisningen egentlig være i et informations- og netværkssamfund?
Eksempel: Dynamitbogen

Anvendelse af it til nye arbejdsformer integreret med overvejelser over kompetencer i et informations- og netværkssamfund.

Eksempel: Dansk: Kommunikative kompetencer som aktualiseres
 • Søge-/læsekompetencer
  • Fuldtekstsøgning:
   • overveje forhåndsviden,
   • udvikle søgeord gennem forestilling af potentiel tekst,
   • læse linkside (overblikslæsning af fragmenter, læse fragmenter, vurdere potentielle tekster),
   • vurdere aktuel tekst for relevans,
   • finde og vurdere omtalen af det søgte,
   • vurdere kvalitet af oplysninger,
   • vurdere troværdighed gennem kommunikationssituationsanalyse.
  • Surfesøgning
   • tænke fra det konkrete til det abstrakte (hvilken kategori kunne det være),
   • vurdere hvad det konkret abstrakte (en konkret kategori) kunne indeholde - og om det søgte kunne falde ind herunder,
   • vurdere generelle beskrivelser af et site - kan det søgte falde ind herunder
   • vurdere den nære kontekst til et link: Indeholder linket det jeg tror det gør
   • konkret vurdering af sitet osv.
 • Kritisk kommunikationsanalyse
  • Hvem er afsender
  • Hvad er forudsætninger, interesser, intentioner
  • Hvem er tænkt som modtager
  • Hvem er denne tekst god for osv. 
 • Netværkskompetence.
 • Skabelse af identitet gennem narrativitet & selvfremstilling.
 • ...

 

Fremtidens lærerassistent

Det interaktive undervisningsmateriale

Ex: Dynamitbogens undervisningsmateriale.

Forslag til spørgsmål til diskussion:
 • Skal eleverne lære at bruge programmer? Eller sker det integreret i arbejdet?
 • Metode
  • Hvilke nye arbejdsformer har vi set og kunne vi forestille os som konsekvens af computeranvendelse?
  • Hvilke didaktiske overvejelser er der gjort og burde der gøres omkring arbejdsformer/undervisningsmetode?
 • Indhold
  • Skal fagene tænkes om i lyset af ny teknologi?
  • Hvilket nyt indhold vil være relevant i de enkelte fag og på tværs?
  • [Skal vi undersøge nøglekompetecer og derudfra bestemme fagenes indhold?]
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/itogmedierifagene/
handout/index.php