Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Handout
Diskussioner
Opsamlinger
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

IT og medier i fagene: Oplæg ved ITMF-forskerkonference

Oplæg på forskerkonference ifbm. afslutningen på ITMF-projektet. 16.11.04.
Hvor var vi?

Det er min oplevelse at computeren i de forgangne 30 år meget har været tænkt ind i undervisningen på to måder:

 1. Med computeren kan vi gøre det samme som hidtil, blot erstatter computeren læreren: Programmer som stavetræning, regning, grammatik; drill-programmer i det hele taget.
 2. Vi skal lære eleverne nogle programmer som er relevante (inden for faget), fx lære tekstbehandling, lære regneark, lære at lave hjemmesider.

Men der har naturligvis været undtagelser, fx inddragelsen af computere i processkrivning. Her understøtter computeren en praksis som ikke er mulig (i samme grad) uden. I processkrivningen anvendes tekstbehandling i en funktionel sammenhæng - og programmet kan læres som led i arbejdet med teksterne. Og nye funktioner læres i det omfang der er behov for det; tekstbehandlingen læres ikke som program, men som værktøj.

Hvor står vi nu?

Mange ITMF-projekter består i udvikling af arbejdsformer der ikke var der (i samme grad) tidligere, fx dataindsamling og -behandling vha. computere, hypertekstlærebøger kombineret med elevernes egen formidling, fx af naturfaglige emner, avis på nettet, samarbejde via net (email, fora, chat).

Og fx TVTEEN som jeg deltog som forsker i forbindelse med: Her anvendtes computerne til redigering af digital video og gjorde det muligt for eleverne at lave "professionelle" tv-nyhedsindslag. Med disse teknologier og tv-mediet, kunne eleverne arbejde med formidling, komposition, modtagerorientering, vinkling osv. på andre måder end de var vant til. Faglige emner på en anden måde. Og de kunne arbejde i en vekselvirkning mellem praksis og teori lidt a la Birgitte Tuftes zig-zag-model. En model som nok er mulig i "traditionel" undervisning, men som helt tydeligt falder naturligt i arbejdet med video, fx (TVTEEN-idefolkene kendte ikke til Tuftes model).

Hvor kunne vi gå hen?

Der sker med andre ord en computerunderstøttet og -initieret udvikling på det undervisningsmetodiske.

Men det er begrænset hvad man finder af didaktiske overvejelser over alle de nye praksisser - fx over dialog via net: Hvorfor giver en sådan metode mening, hvordan skal den organiseres for at lykkes, hvordan integreres det faglige stof osv.

Hvad med indholdet af undervisningen? Hvad skal indholdet i undervisningen egentlig være i et informations- og netværkssamfund? Skal man "lære computer" i fagene? Nej, det skal man ikke, for det skal man nok lære hvis man bruger dem i funktionelle sammenhænge - og der er nok at lære hvis man skal begå sig i nu- og fremtidens samfund - herunder ting som skyldes brugen af computere...

It fører i mine øjne til at vi må tænke it ind både som fornyer af arbejdsformer/metoder og som årsag til en fornyet refleksion over fagenes indhold.

 

Fx Dynamitbogen der både er anvendelse af it til nye arbejdsformer og integrerer overvejelser over kompetencer i et informations- og netværkssamfund

Dansk: Kommunikative kompetencer:

Eksempel: Må to kaniner være sammen i et bur. søg "kaniner"  og vis hvordan mange surfer derfra. Søg "kaniner sammen" og gennemgå herfra. Sammenlign evt. tre forskellige anbefalinger: www.kaninbjerget.dk/indhold/artikler/sammen-eller.htm, http://www.shunozahra.dk/kanin/flere_kaniner.htm og http://www.dyrlaegevagten.dk/frame.cfm/cms/id=1048/sprog=1/grp=4/menu=3/

 • Søge-/læsekompetencer
  • Fuldtekstsøgning:
   • overveje forhåndsviden,
   • udvikle søgeord gennem forestilling af potentiel tekst,
   • læse linkside (overblikslæsning af fragmenter, læse fragmenter, vurdere potentielle tekster),
   • vurdere aktuel tekst for relevans,
   • finde og vurdere omtalen af det søgte,
   • vurdere kvalitet af oplysninger,
   • vurdere troværdighed gennem kommunikationssituationsanalyse.
  • Surfesøgning
   • tænke fra det konkrete til det abstrakte (hvilken kategori kunne det være),
   • vurdere hvad det konkret abstrakte (en konkret kategori) kunne indeholde - og om det søgte kunne falde ind herunder,
   • vurdere generelle beskrivelser af et site - kan det søgte falde ind herunder
   • vurdere den nære kontekst til et link: Indeholder linket det jeg tror det gør
   • konkret vurdering af sitet osv.
 • Kritisk kommunikationsanalyse
  • Hvem er afsender
  • Hvad er forudsætninger, interesser, intentioner
  • Hvem er tænkt som modtager
  • Hvem er denne tekst god for osv. 

Med eksempler fra kaninsiderne. Og særlig grundigt på dyrelaegevagtens side. Klik på partnere øverst til højre...

Og hvad med de højreradikale: www.danskkultur.dk og www.islaminfo.dk

 • Netværkskompetence.
 • Skabelse af identitet gennem narrativitet & selvfremstilling.

Og jeg kunne fortsætte...

Jeg har undsagt traditionelle drillprogrammer; men jeg mener nu stadig at computeren kan bruges som erstatning for eller snarere som supplement til læreren indimellem:

Fremtidens "lærerassistent": Det interaktive undervisningsmateriale som aktiverer og strukturerer elevernes arbejde og lægger op til at de skal tænke over og svare på problemstillinger - og som tager svarene med videre. Men hvor computerprogrammerne ikke forventes at kunne vurdere om svarene er passende - det er op til eleverne selv eller læreren på baggrund af computerens gengivelse af forløbet.

Ex: Dynamitbogens undervisningsmateriale.

Forslag til spørgsmål til diskussion:
 • Skal eleverne lære at bruge programmer? Eller sker det integreret i arbejdet?
 • Metode
  • Hvilke nye arbejdsformer har vi set og kunne vi forestille os som konsekvens af computeranvendelse?
  • Hvilke didaktiske overvejelser er der gjort og burde der gøres omkring arbejdsformer/undervisningsmetode?
 • Indhold
  • Skal fagene tænkes om i lyset af ny teknologi?
  • Hvilket nyt indhold vil være relevant i de enkelte fag og på tværs?
  • [Skal vi undersøge nøglekompetecer og derudfra bestemme fagenes indhold?]
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/itogmedierifagene/
index.php