Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Handout
Diskussioner
Opsamlinger
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Opsamlinger

IT i fagene

  • Vi har en uklar læringsforståelse. Hvad er det for en type læring vi (som forskere) vi ønsker skal udfolde sig? Proceskonsulent? Underviser? Og hvad rolle spiller it?
  • Hvordan kommer vi videre i fagene? Begrebet refleksivitet. At tænke (selv-)refleksivitet sammen med andre kulturer end skriftkulturen?
  • Nu er det tid til didaktiske overvejelser - brug af it der virker - og som ikke er svært at lære.
  • Lærerne skal være bedre til at formulere sig skriftligt og reflektere over undervisningen.

Organisationsformer 
  • Viden før gøren vs. gøren før viden. Eller dialektisk relation mellem viden og gøren: Situeret læring.
  • Situeret læring vs. skolastisk læring. Hvordan når vi de faglige mål i den situerede læring? At skabe et rum hvor vi målretter, men også giver rum for det ustyrede.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/itogmedierifagene/
opsamlinger/index.php