Argumenter for kanon

 

  1. Kulturargumentet: Den skaber en fælles kulturel referenceramme og sikrer kulturarven.
  2. Globaliseringsargumentet: Den udgør en modvægt til amerikanisering og globalisering.
  3. Perspektivargumentet: Den udvikler elevernes omverdensforståelse og især deres kendskab til menneskers vilkår op gennem historien, både her og i andre kulturer.
  4. Indlevelsesargumentet: Den konfronterer eleverne med fremmedartede, ikke umiddelbart forståelige tekster som kræver at man træder ud af den selvspejlende læsning til fordel for indlevelse og overskridende forståelse.
  5. Læseargumentet: Den kræver en fordybelse, en intensiv og omhyggelig læsning, der hurtigt viser sin værdi i elevernes forbedrede læsefærdigheder.
  6. Kronologiargumentet: Den skaber en kronologisk viden der etablerer en forståelsesramme for de tekster og forfattere man læser.
  7. Biografiargumentet: Den gør det muligt at udnytte den biografiske interesse for forfatterne.
  8. Kompetenceargumentet: Den lægger op til en litteraturorienteret undervisning der skaber en litterær kompetence.

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kanonellerkompetencer/
handouts/argumenterforkanon/index.php