Citater

Klaus P. Mortensen: "Litteratur, dannelse, selvfordobling - litteraturundervisning i det senmoderne" i Forskningstidskrift fra DLH, nr. 4, 1999.

"Skønlitterære tekster er reflekterende gradbøjninger af elementære kognitive former - på en og samme tid virkning og en bevidst udfoldelse af menneskers konstitutionelle selvfordobling".

"litteraturarbejdet fordrer og befordrer på sin side - ideelt set - tilsvarende refleksive processer i eleverne og i undervisningen." (167).

"[...] i princippet hver eneste tekst, [...] en vigtig tilgang til forståelse af den måde, hvorpå mennesker på forskellige historiske tidspunkter og under forskellige kulturformer har tænkt over verden." (166) og således "tilbyder de litterære tekster også en mulig tilgang til de selvrefleksive formers forandringshistorie." (166f.) 

"At pirke ved det givne, tilsyneladende selvindlysende" (169).

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kanonellerkompetencer/
handouts/citater1/index.php