Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Hand outs
Argumenter for kanon
Citater
Kommunikative kompetencer
Kompetencer der er danskfagets opgave
Citater
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Citater

Klaus P. Mortensen: "Litteratur, dannelse, selvfordobling - litteraturundervisning i det senmoderne" i Forskningstidskrift fra DLH, nr. 4, 1999.

"Skønlitterære tekster er reflekterende gradbøjninger af elementære kognitive former - på en og samme tid virkning og en bevidst udfoldelse af menneskers konstitutionelle selvfordobling".

"litteraturarbejdet fordrer og befordrer på sin side - ideelt set - tilsvarende refleksive processer i eleverne og i undervisningen." (167).

"[...] i princippet hver eneste tekst, [...] en vigtig tilgang til forståelse af den måde, hvorpå mennesker på forskellige historiske tidspunkter og under forskellige kulturformer har tænkt over verden." (166) og således "tilbyder de litterære tekster også en mulig tilgang til de selvrefleksive formers forandringshistorie." (166f.) 

"At pirke ved det givne, tilsyneladende selvindlysende" (169).

Klik her for at skjule menuen igen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kanonellerkompetencer/
handouts/citater1/index.php