Hvordan taler man sammen?

 

Kan man lave faste regler en gang for alle?

Eller kan man blive god til at deltage i udviklingen af regler?

 

Regler og regler som eleverne har lavet i dag

Mobning...

... også med sms og mms

 

- hvordan tror I at den der modtager en sms som denne:

 

"Du er for klam din sæk"

 

... har det?

 

- hvad betyder det at man ikke kan se hinanden?

 

Mål:

modtageropmærksomhed

Hvad kan elever, lærere og forældre gøre for at forhindre mobning og grim tale på nettet?

Mobbepolitik?

Regler?

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kommunikationpaanettet/
foraeldreoglaerere/moedenyevenner/hvordantalermansammen/
index.php