Hvorfor kommunikation via nettet?

Hvad har det med skolen at gøre?

- Hvorfor holder vi skole?

- Hvordan bliver det samfund eleverne skal leve i?

Netværkssamfund

 • Computere betyder

  • at vi kan kommunikere med folk på den anden side af jorden og i virksomheden ved siden af.
  • at vi kan holde styr på mange oplysninger og dele dem
  • at vi kan lade computeren organisere vores arbejde
 • Så vi organiserer os i netværk - ligesom internettet er et netværk
 • Også socialt organiserer vi os i netværk
  • Dør-til-dør-fællesskaber
  • Sted-til-sted-fællesskaber
  • Person-til-person-fællesskaber
  • Rolle-til-rolle-fællesskaber

Derfor: Eleverne skal blive gode til at indgå i netværk!

Informationssamfund

Min farmor levede i et dør-til-dør-fællesskab.

Hun kendte dem hun talte med - og deres interesser

 

Vi lever i et informationssamfund hvor mange af dem vi kommunikerer med er nogle vi ikke kender.

Tænk på:

 • Reklamer
 •  Hjemmesider
 • Politisk kommunikation
 • Indsamling af information om os

Derfor: Eleverne skal blive gode til at vide hvad andre vil med dem - og hvorfor! 

Menuen er skjult. Klik her for at se menuen.
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/kommunikationpaanettet/
foraeldreoglaerere/moedenyevenner/hvorforkommunikationvianettet/
index.php