Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Kommunikationssituationen. Oplæg på SMIDs årsmøde 2004

Kommunikationsmodel

Mediebegrebet anvendes meget inkonsekvent i medievidenskaben. Således fx i Medier og Kultur (Drotner m.fl. 1997, se uddrag her). I denne korte tekst anvendes begrebet medier i hvert fald om:

  1. En teknologi der transmitterer meddelelser. Det er ikke klart hvad denne teknologi omfatter.
  2. Et fysisk objekt der er bærer af mærker der kan tydes som tekst.
  3. Et medium i betydningen 1 eller 2, men kun hvis der indgår tekniske hjælpemidler (i samtalen indgår ikke medier).
  4. En institution der leverer indhold.

I andre tekster kan man finde op til 7-8 betydninger (se her).

Det er ikke holdbart, i hvert fald ikke når man (såvel producent som konsument) ikke ved hvad der menes i de enkelte udtryk hvor ordet indgår.

Derfor foreslår jeg at vi anvender ordene konsekvent således: Et medium er en fysisk substans (et objekt) hvori mærker sættes. Mærkerne sættes med en kommunikationsteknologi. Kommunikationsteknologier følger regler.

 Hvad er det så der kendetegner forskellige medier og teknologier?

Egenskab ved medium Kategorier
Viskositet Statisk, viskost, plastisk
Bevarende egenskab Varig, flygtig
Flytbarhed Flytbar, svær at flytte, ikke flytbar
Tilgængelighed Billig/dyr, farlig/ufarlig, let/svært producerbar

 

 

Kommunikationsteknologi

Procestype

Kategori

Tale, gestik, mimik

0-middelbar produktion

Kropsligt

Tegning, skrift

Primitiv middelbar produktion

Skriftligt

Trykpresse, skrivemaskine

Sekundær middelbar produktion

Maskinelt

Telegraf, radio, tv, email, cd

Transformeret/transporteret produktion

Elektrisk

WWW, elearning, spil

Algoritmisk produktion

Interaktiv

Computer

Algoritme. Det interessante ved computerens algoritmer er at det er muligt at give dem input og derved påvirke deres output. I kommunikationsmæssig sammenhæng betyder det at man kan producere en meddelelse som først produceres færdig i interaktionen mellem konsumenten og computerens algoritmer.

Hukommelsesmedium. En fysisk substans der bærer mærker i transformeret form.

Interaktiv produktion er to eller flere subjekters (eller institutioners) samproduktion af tekst. Den første producent (S1) programmerer en computer således at en tekst giver mulighed for at konsumenten (eller medproducenten) (S2) kan skrive med og foretage valg der har indflydelse på den endelige tekst.

Sammenligninger mellem konstellationer af teknologier & medier & genrer

Fx: Hvad er forskellen på mødet ansigt til ansigt og mødet ansigt-(computer-)skærm-ansigt (forum)?

Fx: Hvad er forskellen på tekst hentet frem på skærm fra hukommelsesmediet internettet og tekst i en bog?

Fx: Hvad er forskellen på tekster på tvskærmen og hypertekst-computerskærmen?

(Og hvad er lighederne!)

Og hvad kan man så bruge det til i sine overvejelser over undervisningsindhold og -organisering?

Og videre... 

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/smid/index.php