Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Fremtidens danskfag & mediedimensionen

Mediedidaktik

Medieforskningens historie

 • Direkte påvirkning - effektforskning: Børn bliver voldelige når de ser vold? Forskeren lader børn se et voldsomt klip (kølle slår dukke) og observerer dernæst børnene lege hver for sig i et lukket rum og en kontrolgruppe med en tilsvarende dukke. Dukken får tæv af dem der har set dukken få tæv. Kritikken kan slagordsagtigt opsummeres i pigen der viser sin mor rundt i laboratoriets udbrud: ”Se mor! Der er den dukke vi må slå på”. (Medier og kultur s. 84).
 • Kritisk teori: Oplysningens dialektik: Når meddelelserne formidles af kapitalistiske relationer bliver målet kvantitet og forøget salg af andre varer. Det fører til laveste fællesnævner og manipulation. Hvis folk ”vil ha” vold får de det – betyder: Hvis vi kan tjene penge på at folk ser vold så giver vi dem det – og så bliver det det de vil ha. Folk elsker reklamer!
 • Uses and gratifications: Hvordan bruger konsumenten meddelelsen (Halloran 1970). Kvantitative undersøgelser. Kritik: Individuelt syn på brug. Ingen hensyn til sociale og institutionelle rammer. Gratifications=nydelse som ikke blev ordentlig forstået og beskrevet – pga. kvantitativ tilgang.
 • Humanistisk: Ideologikritik: Psykoanalyse, marxisme og semiotik.
 • Receptionsforskning: 1. Hvordan forstår konsumenten meddelelsen. Tekstens huller, læserens medskabende funktion.
 • Medieetnografisk forskning – hvordan indgår medier (teknologier) i de sociale relationer – hvordan organiserer børn sig omkring nye medier.
Mediedidaktik i dansk

 

Nyere Mediedidaktik

 • Hvordan kan børns læringsstrategier off school anvendes in school? Situated learning, communities of practise, mesterlære osv. Jf. Spøttrup, TVTEEN, Maglegård.
 • IT-didaktik
 • Kompetencetænkning a la DeSeCo => the ability to use technology interactively, the ability to use knowledge and information interactively

Fremtidens danskfag

Hvad skal vi igennem? Hurtig brainstorm.

 • de 4 kulturelle kompetencer.
 • det historiske i dansk
 • it/"medier" og kommunikation
 • hvad er sprogsynes
Spørgsmål
 • Hvad er danskfagets formål og mål?
 • Hvad er nu- og den nære fremtids udfordringer for de opvoksende generationer?
 • Hvilken indflydelse har det på danskfagets formål og mål?
 • Hvordan er den traditionelle opfattelse af danskfagets formål og mål?
 • Hvordan foreslår Fremtidens danskfag det ændret?
  Og mere specifikt:
 • Hvad er forholdet mellem litteratur, sprog og medier?
 • Hvad er "medier" (og "sprog")?
 • Hvorfor "sprog" og ikke "kommunikation"?
Kompetenceudvikling om Danskfagets Fremtid

6 + 5 + 4 minutter.

 1. Hvad betyder/består de fire kulturelle kompetencer (af)?
 2. Findes der kompetencer som dansk også burde beskæftige sig med?
 3. Er der problemer ved ”kulturelle kompetencer”-tilgangen?
Kommunikation
 • Analysere, forstå, indleve sig
 • Diskutere, formulere sig
 • Kontekstualisere; forstå baggrunde og bevæggrunde
 • begå sig & medvirke til begåen (udvikle regler)
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2004/
index.php