Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Fagdidaktik
To perspektiver
Overheads
Danskfagets teori og historik
TOMTOS
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

To perspektiver

Fagdidaktik, 1. gang.

Struktur

1. Hvad er fagdidaktikkens spørgsmål

- ifølge de tre teoretikere?

- i øvrigt?

 

2. Hvad er fagdidaktikkens kernefaglighed?

- basisfag

- etno/demos

- udfordring

- eksistens

- kompetence

 

3. På baggrund af hvad bestemmes indholdet af undervisningen?

 

1. Hvad er fagdidaktikkens spørgsmål

Analyser/diskussioner i små grupper 10 min. Evt. som kompetenceudvikling.

 

Frede Nielsen

Hvad omfatter didaktikken (bred over for snæver opfattelse)?

Er didaktik normativ/præskriptiv eller descriptiv/analytisk? Didaktologi

Hvem bedriver didaktik?

Hvilke tilgange findes der til udvælgelse af indhold?

- scientia, ars, natura, didactica.

Hvordan er relationen mellem fag og didaktik?

 

Bernard Eric Jensen

- Er det fagets objektiverede viden der skal videregives (historiefagsdidaktik) eller er det fagets tilgang til verden (historiebrugsdidaktik, historiebevidsthed) der skal videregives

- Har eleverne forudsætninger? Folketeori, folkepædagogik.

- Hvordan skal undervisningen forholde sig til det verdensbillede, den hverdagslæring, den fagopfattelse, de førvidenskabelige tænkemåder eleverne har?

- Hvad betyder den kulturelle situerethed?

- Hvilke typer erkendelse findes? Logisk-videnskabelig, narrative.

- Hvad skal den gode lærer kunne for at undervise i historie?

 

"En overordnet målsætning for en fagligt funderet historiebrugsdidaktik er at være med til at gøre historieundervisningen i folke- og gymnasieskole til et kvalificeret og kvalificerende lærested for producenter og brugere af historiebevidsthed, og hvor det kvadlificerende skal ligge i at hjælpe børn og unge med at blive mere indsigtsfulde og eftertænksomme, mere kreative og kritiske producenter og brugere af historiebevidsthed, end de ellers ville have været." (67)

 

- Giver begrebet fagdidaktik mening i denne sammehæng.

 

"Didaktik skal følgelig fremover kendetegnes ved at være en (teoretisk, systematisk, eksemplarisk og/eller praktisk) beskæftigelse med (i) alle slags lære- og dannelsesprocesser hos mennesker, (ii) hvordan sådanne lære- og dannelsesprocesser både kan virke sammen eller komme i konflikt med hinanden, og (iii) hvordan sådanne lære- og dannelsesprocesser vil kunne fremmes og kvalificeres." (73)

 

Klaus P. Mortensen

- Implicit: Hvad kendetegner mennesket? Selvfordobling, narrativitet.

- Hvad er så skolens opgave? At bidrage til at kvalificere selvfordoblingen og narrativiteten.

- Hvad kan litteraturen? Hvad er begrundelsen for inddragelse af litteratur i undervisningen?

- "Skønlitterære tekster er reflekterende gradbøjninger af elementære kognitive former - på en og samme tid virkning og en bevidst udfoldelse af menneskers konstitutionelle selvfordobling".

 • "[...] i princippet hver eneste tekst, rummer en vigtig tilgang til forståelse af den måde, hvorpå mennesker på forskellige historiske tidspunkter og under forskellige kulturformer har tænkt over verden." (166)
 • "Derudover tilbyder de litterære tekster også en mulig tilgang til de selvrefleksive formers forandringshistorie." (166f.)
 • "Og litteraturarbejdet fordrer og befordrer på sin side - ideelt set - tilsvarende refleksive processer i eleverne og i undervisningen." (167)

 

- Hvad er målet med undervisningen?

"At pirke ved det givne, tilsyneladende selvindlysende" (169).

 

I øvrigt? Hvad kunne man tænke som fagdidaktiske spørgsmål som ikke er stillet her?

- Hvorfor skal vi have undervisning og skole - og netop disse fag?

- Hvordan skal relationen mellem de deltagende være? Demokratisk dannelse?

- Hvilke organiseringer fremmer læringen?

osv.

2. På baggrund af hvad bestemmes indholdet af undervisningen?

Fx Frede Nielsens opdeling:

Hvad er fagdidaktikkens kernefaglighed?

- basisfag

- etno/demos

- udfordring

- eksistens

- kompetence

 

 - eller denne:

To perspektiver:

 1. Indholdet er bestemt før der er tænkt på eleverne.
  • Basisfaget
  • undervisningsfagets tradition
  • politiske prioriteringer ifht. samfundsbehov bestemmer (fx udfordringsdidaktik).
 2. Indholdet er bestemt ud fra en opfattelse af hvad eleverne får brug for.
  • Etnos/demos: Hvordan lever eleverne i og uden for skolen.
  • Eksistentiel
  • Kompetenceanalyse: Hvad skal man kunne & vide i nutidens og morgendagens samfund?

 

Hvad er relationen mellem indhold og metode?

Frede Nielsen: Ingen.

Bernard Eric Jensen: Alt.

Hvad er metode? Organisering af situation: Deltagere, redskaber (teknologier), tekster, rum. Relationer mellem deltagere.

Traditionel: Den didaktiske trekant.

Mit forslag:

 

Hvor spørgsmålet bl.a. bliver: Hvordan er de faglige problemstillinger indfældet i situationen - sådan så de kan tematiseres der hvor de opstår.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2005/
fagdidaktik/toperspektiver/index.php