Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Fagdidaktik
Danskfagets teori og historik
TOMTOS
Literacy
Retorik
Noter til oplæg
Jacob Wamberg-interview
Toulmins model for opgaver
Kritisk Diskursteori
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Jacob Wamberg-interview

Deadline mandag d. 21/11 kl. 22.30, 16.20 min.- 25.23

 

Uddrag af interview om Jacob Wambergs doktorafhandling.

- Hvis vi så fastholder at vores vestlige kulturkreds udvikler sig over tid til et stadig højere kulturelt stade, hvordan ser det så ud i andre kulturkredse?

- Nu må jeg straks tage det forbehold at jeg altovervejende har fokuseret på den vestlige kulturkreds. Men jeg har så også taget så at sige stikprøver i andre kulturer. Og der synes jeg at iagttage det samme mønster. Dvs. altså at man finder de samme rumlige forhold, nemlig at der ikke egentlig er noget rum og noget ususpunkt når det drejer sig om malerier i den ældre stenalder...

...

- Det var nøjagtig det nazisterne sagde. Altså at nogle kulturer er ringere.

- Denne her udvikling mod højere selvbevidsthed og mod mere komplekse samfund må endelig ikke tages som udtryk for at kulturerne bliver mere værd.

Man skal have lige stor respekt for alle kulturer. Men nogle kulturer opnår mere indsigt mere erfaring end andre.

 

Spørgsmål til Gunhild Borggren:

- Er du enig i at nogle kulturer har udviklet sig længere end andre?

- Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg tror at man skal til enhver tid prøve og kigge på den enkelte kulturs egen selvforståelse. Hvis man tager til Japan eller Kina så vil det helt klart være en anden kunsthistorie som de fremmer som den bedste eller den mest værdifulde.

- Så når man siger at den vestlige kultur er mere værd end andre kulturer, hvad fører det så til?

- Jamen det er jo en form for eurocentrisk holdning at vores er den bedste... og det er der jo også mange andre kulturer der gør og i sin yderste konsekvens vil det jo være en form for kultursammenstød som jo også kan få politiske konsekvenser og føre til uenighed og krig og den slags.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2005/
tomtos/retorik/jacobwamberginterview/index.php