Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Fagdidaktik
Danskfagets teori og historik
TOMTOS
Literacy
Retorik
Noter til oplæg
Jacob Wamberg-interview
Toulmins model for opgaver
Kritisk Diskursteori
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Noter til oplæg

Den klassiske retoriks grundbegreber

Veltalenhedskunsterne. Den tredobbelte vej til veltalenhed

ars grammatica

ars rhetorica

ars dialectica

ars rhetorica er emnet for retorikken

natura - ars - usus

 

Retorikkens dele. Fem arbejdsfaser

Inventio - research

Dispositio - ordn

Elocutio - giv sproglig form

Memoria - husk

Actio - fremfør

 

Talearter. Tre arter

Genus juduciale (fortiden)

Genus deliberativum (fremtiden, politik)

Genus demostrativum (lejlighedstalen)

 

Kunsten at overbevise

Gr. Peitho, lat. persuasio

 

Tre overbevisningsmidler

Logos (appel til forstanden), Etos (appel til dyd, phronesis (sunde fornuft) og hans indstilling over for tilhørerne), og patos (appel til lidenskaber, følelser).

 

Stil

Korrekt sprog

Entydigt klar

Æstetisk tiltalende => udstyret med talefigurer.

Hensigtsmæssig, dvs. tilpasset emne, situation og tilhører.

 

Nyretorik

Reduceret retorik

Inventio, elocutio, actio. Argumentationslære, stillære, talelære.

Strukturel retorik: Talefigurer i elocutio

Actio, den politiske retorik.

 

Nøgleord. Mundtlighed. Tonen i teksten, skriftens iboende mundtlighed.

Retorik: Læren om den intentionale mundtlighed.

 

Kommunikationsmodel

Et jeg, persona

causa,

talestil, genus orationis

situation, tempus

auditores (modtagere/tilhørere).

 

"Den ægte retorik sætter mennesket i centrum" (Encyklopædien om retorik (J. Fafner)).

Toulmins argumentationsmodel.

 

Påstand

Belæg

Hjemmel

 

Rygdækning

Styrkemarkør (quality)

Gendrivelse.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2005/
tomtos/retorik/notertiloplaeg/index.php