Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Fagdidaktik
Danskfagets teori og historik
TOMTOS
Literacy
Retorik
Noter til oplæg
Jacob Wamberg-interview
Toulmins model for opgaver
Kritisk Diskursteori
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Toulmins model for opgaver

 Toulmins argumentationsmodel

Belæg

bruges til at dokumentere gyldigheden af påstanden.

 

------------------->

Styrkemarkør

bruges til at udtrykke graden af sikkerhed hvormed påstanden fremsættes.

 

---------->

Påstand

fremsættes i konklusionen, men kan foregribes i problemformulering, hypotese, indledning og/eller delkonklusioner.

 

 

 

 

 ^
  |

 

 ^
  |

 

 

Hjemmel

udgøres af det faktum at der anvendes videnskabeligt anerkendte og til formålet egnede metoder.

Gendrivelse

drejer sig om at tage højde for forbehold og usikkerheds­momenter der knytter sig til metoden og den praktiske brug af den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rygdækning

drejer sig om metodelegitimering ved hjælp af fx teorier, andres undersøgelser og gode argumenter.

 

 

 

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2005/
tomtos/retorik/toulminsmodelforopgaver/index.php