Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Forår 2005
Fagpædagogik
Begrebet fagpædagogik
Kommunikative kompetencer
Mediepædagogik
IT-pædagogik
Seminarer
Sprogpædagogik
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Begrebet fagpædagogik

Præsentationsrunde. Hvad laver I, hvad vil I gerne skrive om osv.

- hvad vil I gerne skrive om - sende seddel rundt om planer...

- adresseliste

- problemer og sprgs.

- aftale tider til vejledning - med mig eller de andre...

- eksamen: ren mdtl., 12 s, + mdt, 25 sider.

Organisering

- 10 undervisningsgange - er der noget I gerne vil have udbygget - er der noget I synes skal være anderledes.

Begrebet fagpædagogik

Hvad er pædagogik?

 • Pædo: barn. Læren om opdragelse (og undervisning)

 

Pædagogik vs. didaktik

- Før situationen. Situationen. Efter situationen.

 

Hvad er didaktik? Didaktik: Undervisningslære

Oversigt over definitioner på didaktik

 

Hvorfor er det vigtigt med modeller?

 • Heuristiske
 • Betyder at noget ses og bemærkes, mens andet glemmes
 • Der er såvel objekter som relationer.

 

Beslutningsfeltmodeller

C.A. Larsen 1997. En dannelsesteoretisk didaktikmodel

Hiim & Hippe 2002: 30. Helhedsmodellen. En model for didaktisk relationstænkning

 

Klafki 2001: 303. Perspektivskema til undervisningsplanlægning.

 

 

Opgaver for en fagdidaktiker

En fagdidaktiker må beskrive

 • Samfund og livsverden
 • Formål med uddannelsen
 • Mål for undervisningen
 • Indhold i undervisningen
 • Metoder & Organiseringer af rammer, samvær og aktiviteter
 • Evaluering

(Bundsgaard 2005)

Situationsmodeller

Didaktisk trekant

Hetmars karakteristikker: Almenpædagogisk, fagdidaktisk og elevfagligt perspektiv.

Kritik:

Konstituenter som ikke indgår i den didaktiske trekant:

 1. Kontekst
 2. S3
 3. Kommunikationsteknologier & medier

Desuden bemærker jeg følgende ved modellen:

 1. At begreberne og dertil hørende fænomener stof og indhold anvendes med nogen uklarhed i forskellige udgaver og omtaler af modellen.
 2. Elever betragtes som en gruppe der ikke står i interne relationer.
 3. Læreren har én relation til elevgruppen og alle elever har samme relation til læreren.
 4. Der er ét stof og alle elever står i samme relation til det.
 5. Alt foregår inden for de usynlige klasseværelsesdøre
Undervisningssituationsmodeller

Situationsmodeller (Bundsgaard 2005)

Hvad er fagpædagogik? Hvad er fagdidaktik?
Spørgmål i en grundlagsovervejelse – i relation til dansk (jf. Beck & Gottlien 2001: 25ff.)
 • Hvad er et fag?
 • Hvordan er faget blevet til?
 • Hvilke opfattelser af faget eksisterer?
 • Hvorfor skal eleverne have netop dette fag? Hvori består vigtigheden af lige netop de kompetencer, som dette fag kan give?
 • Hvilke grundlæggende kompetencer giver faget i dag? Hvilke andre bør det kunne give i fremtiden?
 • Hvordan opfatter faget sig selv? (sic!) Kernefaglighed & forskning
 • Hvilke dele af verden beskriver faget? Styrker og begrænsninger i dette perspektiv?
 • Beslægtede fag?
 • Kunne faget indgå anderledes i uddannelsen, end det gør i dag?
Faget i forhold til de generelle kompetencer.
 • Hvilke faglige, sociale, personlige m.v. kompetencer skal uddannelsen give eleverne?
 • Hvordan bidrager faget til helheden?

 

Fagdidaktiske positioner (Fra Frede V. Nielsen (adapteret af Gitte Holten Ingerslev).

Faglige læreprocesser i den senmoderne skole
 • Pensum/kernestof
 • Lærerens forudsætninger
 • Undervisningsformer
 • Elevkompetencer og -roller
  • Ansvar
  • metakognition
  • disciplin
  • koncentration
 • Resultater - forbindelse mellem mål og metode
 • Evaluering.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/foraar2005/
fagpaedagogik/begrebetfagpaedagogik/index.php