Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Forår 2005
Fagpædagogik
Begrebet fagpædagogik
Kommunikative kompetencer
Mediepædagogik
IT-pædagogik
Seminarer
Sprogpædagogik
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Kommunikative kompetencer

Kommunikative kompetencer - danskfagets mål?

Kanon-tilgangen vs. kompetencetilgangen.

 

Kanon-tilgangen: Kultur er nationens fortid som den er kommet til udtryk i stor kunst. Bertel Haarders national-kristendom og dannelse og fælles identitet som finkultur.

 

Spørgsmål til diskussion:

Findes der en dansk kultur?

Hvori består den?

Hvor meget skal man læse for at "kunne den"?

Hvor meget har man brug for af den?

 

Hvordan foretager man et valg mellem kulturkendskab (dvs. identitet som dansker, kendskab til fortiden) og kompetencer for fremtiden?

 

Hvad er kompetencer.

 

 


En nøglekompetences komponenter

 1. Viden & forståelse & holdning samt kognitive og praktiske evner
 2. Situationstype & kontekster
 3. Motivation
  1. Emotional Arousal Processes
  2. Directive Cognitive Processes
  3. Personal Agency Beliefs


Oversigt [ZZ]. En nøglekompetences komponenter.

DeSeCos nøglekompetencer:

 

 1. Interacting in socially heterogeneous groups
  1. relating well to others,
  2. cooperating,
  3. managing and resolving conflict.
 2. Acting autonomously
  1. acting within the big picture or the larger context,
  2. forming and conducting life plans and personal projects,
  3. defending and asserting one's rights, interests, limits, and needs.
 3. Using tools interactively
  1. using language, symbols, and text interactively,
  2. using knowledge and information interactively,
  3. using technology interactively (Rychen 2003: 85-98).

 

 

Nøglekompetenceregnskabet, NKR. En anden måde at tænke kompetencer på.

 

Dannelse & Kompetencer:

Almendannelse er i denne henseende ensbetydende med at få en historisk formidlet bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og – så vidt det er forudsigeligt – i fremtiden at opnå den indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne problemstillinger, og at opnå en beredvillighed til at medvirke til disse problemers løsning (Klafki 2002: 73).

[...] kan anvendes i humane, demokratiske, fredelige og medmenneskelige målsætningers tjeneste, lige så godt som de kan anvendes i magtkampe, til at udbytte og herske over andre mennesker, til at fremme konflikter, til at forhindre oplysning, medbestemmelse, lige muligheder osv.  (Klafki 2002: 93).

 

Nøgleproblemer

Fred (indsigt i makropolitiske, sociologiske, individuelle og gruppe- og massepsykologiske årsager til konflikter og evner til at handle og træffe fredelige beslutninger) ("fredsopdragelse"), miljø (indsigt i (årsager til) miljøproblemer, evne til at handle hensigtsmæssigt, nødvendighed af permanent demokratisk kontrol), samfundsskabt ulighed (klasse, køn, race, handicap osv.), informations- og kommunikationsteknologi samt erfaring med kærlighed.

Desuden: Eksistens i fællesskabet.

 

 

Literacy & Kommunikative Kompetencer

Literacy-begrebets historie.

Illiteracy.

Orality & Literacy

Paulo Freire. Literacy som kritiske sociale praksisser.

En sociokulturel opfattelse.

 

En definition

Literacy er kompetencen til at kunne konsumere og producere tegn i forskellige modaliteter, medier og genrer med forståelse af relationerne til og betydningen for og af konteksten (personer, objekter, modsætninger, teknologier osv.), samt evne til forholde sig kritisk hertil og til at handle på baggrund heraf.

 

Den tredimensionelle model: Operationel, kulturel, kritisk.

Multiliteracies. Multimodality=>flere literacies er nødvendige.

Poweful literacy. Gee: Evnen til at kunne anvende en diskurs i undersøgelsen af en anden.

Bindestregsliteracy. Computer, scientific osv.

New Literacy: paradigmatisk (Street og Dee), ontologisk, kronologisk.

 

 

Kommunikative Kompetencer.

Dansk som andetsprog. Karen Lund:

 

Mit forslag til kommunikative kompetencer (her). 

 

Spørgsmål til diskussion

Hvilke kommunikative kompetencer er danskfagets opgave?

Hvordan vurderer man forholdet mellem borgerlig dannelse og kommunikative kompetencer?

 

 

Narrativitet & Kompetencer

Er cirklen sluttet? Er det her den borgerlige dannelseskultur kan mødes med kompetencetænkerne? Altså evnen til at kunne fortælle sin historie og evnen til at kunne skabe sammenhæng i fortid og nutid med henblik på at møde fremtiden.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/foraar2005/
fagpaedagogik/kommunikativekompetencer/index.php