Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Curriculumteori og Institutionsdidaktik, KBH
1. undervisningsgang
2. undervisningsgang
3. undervisningsgang
Efterår 2005
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

3. undervisningsgang

Curriculumteori og institutionsdidaktik

14-02-2006

jebu

Vidensdeling

Vidensdeling i denne sammenhæng er en mødeform der består af tre dele. Først diskuteres et antal spørgsmål i grupper. Dernæst går hver person fra hver gruppe i hver sin nye gruppe og diskuterer de samme spørgsmål. Til sidst går de første grupper sammen igen og diskuterer på ny de samme spørgsmål. Derved har alle i princippet været i forbindelse med alle andre, evt. gennem ét formidlende led.

 

Spørgsmålene kan stilles på forhånd eller som i vores sammenhæng kan de være opstået gennem samtale og hver enkelt deltagers overvejelser.

 

Når vidensdelingen er afsluttet diskuterer vi forholdsvis kort spørgsmålene i plenum, og dernæst diskuterer vi arbejdsformen i relation til dagens emne.

 

Diskussionerne varer 10, 6 og 4 minutter. Ikke længere! Det er meget vigtigt at alle spørgsmål nås igennem hver gang.

 

Spørgsmål til diskussion

 1. Hvad er demokrati?
 2. Hvordan bedrives demokrati?
 3. Hvad er fag og faglighedens rolle ifht. demokrati?
 4. Hvad skal faget dansk (matematik) bidrage med ifht. demokrati?

-----

 1. Hvad er danskfagets opfattelse af fællesskab (hvem og hvad indbefatter det)?
  1. Bidrager det til banal nationalisme?
 2. Kan danskfaget bidrage til en flerperspektivisk tilgang? Hvordan?
 3. Skal danskfaget bidrage til en afnaturalisering af elevernes identitet?

-----

 1. Skal danskfaget bidrage til at øge forskelstolerancen?
 2. Hvad er danskfagets opgave ifht. The Future of Multi-Ethnic Britain beskrivelse af demokrati som kommunikation og rådslående evner/kompetencer
  1. Åbent sind
  2. Villighed til at lytte
  3. Villighed til at afveje
  4. Villighed til at give grunde
  5. Villighe til at blive enige om principper
  6. Civil storsindethed, dvs. at anerkende andres moralske ret til at mene hvad de gør
  7. …?
 3. Hvad er danskfagets identitetspolitik?
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/foraar2006/
curriculumteorioginstitutionsdidaktik/3undervisningsgang/
index.php