Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
At udvikle it-didaktiske designs
It i undervisningen - links
Andet
Fokus på skrivning
ITMF-projektet Dynamitbogen
IT i dansk
IT og medier i fagene
Interaktivt undervisningsmateriale
Dansk Nu: It i dansk
Fagene & IT – didaktik for viderekommende
Dansk- og samfundsfagenes it-didaktik i praksis
Danskfaget og it
Internettet som undervisningsmedie
Learning by collaborating on the internet
Media, Marks and Communication Technology: A proposal for a terminology
SMID
Kanon eller kompetencer
Kommunikation på nettet
Interaktive whiteboards
Læsning og it
Undervisning
Efterår 2006
Forår 2006
Efterår 2005
Forår 2005
Efterår 2003
Efterår 2002
IT-didaktik
En email...
Fremtidens danskfag & mediedimensionen


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Noter til en undervisningsgang om it i folkeskolen

Hvilket samfund opdrager vi børnene til?

- Måske: netværkssamfundet/det informationalistiske samfund

Hvilke (danskfaglige) kompetencer skal man have i sådan et samfund? Man skal kunne:

- Indgå i skiftende relationer og medskabe reglerne for dem

- kunne kommunikere hensigtsmæssigt (form & indhold, æstetik & etik)

- Orientere sig i et vildnis af informationer

- Finde frem til og tilegne sig den viden man har behov for i givne projekter

 

 

Eksempel: Email: Pengene er næsten i hånden på dig...

En pyramidespilsmail. Hvad skal der til for at man kan gennemskue den?

Hvem har skrevet den? Hvorfor? Hvad er andres erfaringer med den slags? Kan man stole på den der har skrevet mailen og på det der står?

Eksempel: En kædebrevsemail hvor man blev lovet at man ville kunne se Britney Spears kysse Justin Timberlake (eller noget i den retning) hvis man sendte den videre. Som resulterede i denne: "I hate you" sendt til alle modtagere af den foregående mail.

Diskussion: Hvordan er ungdomslivet i dag ifht. kommunikation? Hvilke opgaver stiller det os? Hvordan løser vi dem?

Eksempel. Søgning på Google efter betydningen af Sindarin-ordet Amon i bogen Ringenes Herre.

 

Søgning består indledningsvis af:

 1. Udvikling af søgeord på baggrund af
  • forhåndsviden om emnet
  • samtaler med mere vidende
  • undersøgelser i bøger osv.
  • undersøgelser på nettet, svarende til:
 2. Forsøg med søgeord - indskrænkning af søgning gennem undersøgelser af linksider og sider der ikke umiddelbart kan anvendes til det endelige formål.

 

Spørgsmål til diskussion: Hvilke søgeord er hensigtsmæssige her og hvorfor. Generelle overvejelser over søgeordsudvikling.

 

Når man har bestemt sig for søgeord og har anvendt dem, skal man optimalt set

 1. Vurdere om man har ramt rigtigt ved at se på antal links og kigge overfladisk på linkene - og ellers prøve med en ny søgning (fragmentoverblikslæsekompetence)
 2. Vudere det enkelte link for om det måske var noget (fragmentlæsekompetence).
 3. Tjekke siden med skimning og vurdering af layout, sværhedsgrad og dybde (overblikslæsekompetence).
 4. Undersøge siden nærmere med fokuslæsning, kritisk granskning af sidens oplysninger og analyse af kommunikationssituationen ('kilde'-kritisk læsekompetence)
Dialogfragment

Eleverne arbejder med opgaven her.

 

 

([Tid: 16,.15] De klikker ind på søgeopgaven. De læser i tavshed, dog høres en af pigerne sige lavt: ”Sindarin”)

1

Iben:

Hvor skal vi søge? (Peger på skærmen)

2

Amalie:

Jeg plejer google.

3

Kasper:

Google det er det bedste.

4

Amalie:

Ja.

5

Kasper:

Skal vi ikke prøve at gå ind på den?

6

Jeppe:

I skal lige skrive der nedenunder hvorfor i vælger Google.

7

Kasper:

Vi vælger google, fordi (skriver)...

8

Iben:

Fordi det er der man plejer at finde flest muligheder.

9

Kasper:

Fordi... (skriver)... man søger på.

10

Iben:

Jeg tror bare du skal skrive... (peger på skærmen)

11

Kasper:

Ringenes herre eller?

12

Amalie og Iben:

Ja. (Kasper skriver søgeordet. Klikker og Google åbner).

13

Amalie:

Hvordan er det man kan se… (peger langt fra skærmen).

14

Kasper:

Jaer [uforståeligt] … fakta.

15

Iben:

Undervisningsmaterialet, hvis du lige prøver det (peger på et af de øverste links (Ringenes Herre - undervisningsmateriale)).

16

Kasper:

Joe, det kan vi godt prøve.

17

Iben:

Okay, det var ikke lige... (efter at have kigget meget kort på siden – 2 sek.).

18

Kasper:

Nej.

19

Iben:

Det kan selvfølgelig godt være det står der (mens Kasper klikker tilbage til søgeresultatet).

20

Amalie:

Så skulle man hen og komme ind på et eller andet sted hvor man kan søge [underforstået: På siden].

21

Iben:

Mnn.

22

Kasper:

Amon (siger ordet for sig selv – det er det de skal finde. De vender tilbage til linksiden.). Amon (kigger efter ordet blandt linkene).

23

Iben:

Nej, deee [mumler uforståeligt].

 

 

(Kasper fører musen nedad, Iben trykker på pilned-tasten, så siden ruller nedad til de sidste resultater).

24

Kasper:

Fakta...

25

Amalie:

 [uforståeligt] (Peger på et link på siden).

26

Kasper:

Eventyret om ringen. (en kopimaskine går i gang i baggrunden, derfor er der enkelte svært hørlige ord i det næste stykke tid).

27

Iben:

Bare prøv. Det kan være vi…

 

 

(Efter ca. 30 sekunder på linksiden klikker Kasper ind på et nyt link (Scope > Fakta). Fører musen lidt rundt på siden til forskellige links – ca. 4 sekunder).

28

Iben:

Okay [uforståeligt – måske imponeret over sidens mange tekster og billeder].

29

Amalie:

 (Peger på søgefeltet øverst i venstremenuen – herunder står avanceret søgning) Prøv at trykke neden under søgning.

30

Iben:

Det er øh… (Amalie vender hovedet mod Iben, men Iben stopper sætningen).

31

Kasper:

(Kigger hvor Amalie peger, men kigger hurtigt videre på siden, ruller siden ned med musehjulet, mens han tilsyneladende afviser Amalies forslag) [uforståeligt].

32

Iben:

Prøv i stedet med [uforståeligt].

33

Kasper:

(Kasper reagerer på Ibens forslag ved at kigge op i browserhovedet og klikker på tilbageknappen. Kigger på siden før den skifter og ser et ”fakta”-link midt på siden under infoboksen om filmen. Peger med musen). Hov. Der var ”fakta” der … Hvad tror du det var?

34

Iben:

Bare frem (Peger på fremknappen. Kasper klikker og klikker så på ”fakta”).

35

Kasper:

Hvad tror I vi skal her? (Det viser sig at fakta ikke er aktivt – de er allerede på siden med faktaoplysningerne).

36

Iben:

Der står ikke rigtig noget.

37

Kasper:

 (Klikker tilbage. Ser tænksom ud) Måske der stod det der, at det var fra Simanrin eller sådan noget.

38

Iben:

Det tror…

39

Kasper:

Se (Klikker på opgavesiden i bundbjælken).

40

Kasper:

Det er (Iben istemmer) sindarin…-ord. Sindarin– skal vi prøve at skrive det?

41

Amalie:

Det kan vi da godt. (Tid: 20.02).

42

Kasper:

 (Sætter musen i opgavesidens googlesøgefelt) Skal vi så skrive det hernede? … Eller: Ringenes Herre? (slår spørgende ud med armene).

43

Iben:

Ja. (Kasper skriver Ringenes Herre).

44

Kasper:

Og så i parentes. Eller hvad?

45

Iben:

Nej bare skriv det…

46

Kasper:

Sindarin.

47

Iben:

Ja.

48

Kasper:

[Mumler i sin hånd] (Klikker et forkert sted hen).

49

Iben:

Prøv lige at gå tilbage en gang. (Peger på tilbageknappen).

50

Kasper:

Der?

51

Iben:

Mnn, jeg tror du er gået forkert. Og så søg med Google (Peger på knappen på opgavesiden til åbning af Googles søgeside med de skrevne søgeord. Kasper klikker og efter en rum tid kommer siden frem).

52

Kasper:

 (De kigger kort på siden, Kasper og Iben siger noget uforståeligt i munden på hinanden  og peger begge på det samme link midt på siden) Skal vi prøve under det?

53

Iben:

Ja (Kasper klikker og de kommer til Chaias hjemmeside).

54

Kasper:

Udtale i elversprog.

55

Iben:

Ja, den der (Kasper klikker ind på siden. De kigger på siden ca. 25 sekunder, Kasper maksimerer siden og kører lidt nedad med musehjulet). Nej, jeg tror ikke det er den der. Der var en anden en der var god.

56

Kasper:

Eje [uforståeligt] (Klikker på tilbageknappen. Iben peger på bundbjælken).

57

Amalie:

Der var en anden en hvor der stod Sindarin.

58

Iben:

Var der? (Peger på linket Elementer i navne på Quenya og Sindarin. Kasper klikker).

59

Kasper:

Det er så A jo.

60

Iben:

A. (De læser lidt) (Kasper istemmer) Amon. Høj bakke. Et sindarin-ord som findes…

61

Kasper:

… som første del af mange navne. Flertal… Men det er: Høj bakke.

62

Iben:

Ja.

Surfesøge

Når man skal surfesøge skal man:

 1. Kende en side hvor man ved indholdet er at finde eller have en forestilling om at en given side henviser til en sådan side.
 2. Kunne danne sig et overblik over siden.
  • Central- og periferilæse. Dvs. kan se både i de centrale dele af siden og være opmærksom på at menuerne i periferien kan lede til helt nye sider.
  • Fokuslæse. Dvs. kan fokusere sin læsning efter det der er emnet - og kan stoppe når det ikke er nødvendigt at fortsætte.
  • Eksempel: http://www.forfatterweb.dk/
 3. Bruge en søgefunktion på siden og vurdere om den er anvendelig.
 4. Forestille sig hvad et abstrakt ord dækker over - dvs. kan forestille sig en tekst. Dette er den sværeste del.

 

Eksempel. Thor, Fie og AM, her.

Hjemmesiden eleverne arbejdede med er væk - erstattet af en ny side. Men billedet de skulle finde er der stadig...

Opgave: Find billedet nedenfor på denne hjemmeside: http://www.fyrtoejet.com/

Hvordan opnår man disse danskfaglige kompetencer?

Situated learning

Struktureret selvstændig læring

Samarbejde.

Jf. Wegerif og Mercer m.fl. om samarbejdets betydning for læring.

Jf. Kjertmann og undertegnedes overvejelser over læsning ved skærm som samarbejde på en anden måde end makkerlæsning fordi eleverne skal handle med den tekst de læser.

Arbejde i meningsfulde sammenhænge (ikke på skrømt, med en reel kommunikationssituation) under demokratiske former.

Koncept: Interaktivt undervisningsmateriale. Eleverne arbejder med egne projekter - og helst det samme overordnede projekt. Når de får brug for undervisning, henviser lærerne dem til relevant materiale.

Eksempler: www.dynamitbogen.dkwww.gentofte.webparlament.dk, www.young-minds.dk.

Litteraturforløb

Klassens avis

Skolens/lokalområdets avis - Med redaktørklasse og journalistklasser.

Forældrenet.

 

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/itdidaktik/
index.php