Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Trine Bundsgaard: Rum (2005)

Artikler

Jeg har delt mine artikler ind i en række emneområder. Se undermenuerne til venstre. Artikler produceret i forbindelse med mit ph.d.-projekt findes i phd.-projekt-menuen. Se her.

De fleste af teksterne har været publiceret rundt omkring - men nogle af dem er også skrivebordsskuffetekster og universitetsopgaver.


Se også min publikationsliste på min dpu-hjemmeside.

Dette er et udtræk fra min DPU-publikationsliste

Se den også på http://pure.au.dk/portal/da/jebu@dpu.dk

1.1. 2013

Bundsgaard, J. (2013). Er mere it målet?. Skolebiblioteksaarbog, 2012, 42-44.

1.2. 2012

Bundsgaard, J. (2012). Mål. Hold fokus på lærernes it-kompetencer: analyse. Politiken, debatsektionen, 8.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2012). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om Laesning, 2012(12), 29-36.
Bundsgaard, J. (2012). Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så?. Stafetten, (36).
Labuz, N., Bundsgaard, J., Kjertmann, K., & Jensen, A. S. (2012). Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2012). Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 60(2), 23-29.
Bundsgaard, J., Lindø, A. V., & Bang, J. C. (2012). Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood. Critical Literacy, 6(1), 46-57.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Danish educational vocabularies www.eduvoc.dk. !!Accessed jan 01, 2012, fra http://www.eduvoc.dk
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Evaluering af digitale læremidler. København: Århus Universitet og Læremiddel.dk.
Bundsgaard, J. (2012). Facing faceless faces: exploring the necessity of new competencies for e-mail and web communication. Østerud, S., Gentikow, B., & Skogseth, E. G. (red.), I: Literacy practices in late modernity: mastering technological and cultural convergences. (1. udg.) (s. 55-73). New York: Hampton Press; Incorporated.
Bundsgaard, J. (2012). Fremtidens læremidler: plads til alle. Messeavisen - Århus 2012, 2012, 3.
Bundsgaard, J., & Oksbjerg, M. (2012). Hvad skal vi med skønlitteraturen?. Østergren-Olsen, D., & Herholdt, L. (red.), I: Litteraturlyst og læring. (1. udg.) Kapitel 2.(s. 23-32). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2012). It er godt - basta!. Reflex. Magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen, 2012(2), 8-9.
Bundsgaard, J. (2012). It erstatter ikke faglige kompetencer. Skolebørn, 79(5), 20.

1.3. 2011

Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori: en homage til Svein Østerud. Nordic Journal of Digital Literacy, 6(Special_issue), 295-308.
Bundsgaard, J. (2011). Brug it til kommunikation - ikke krydsord. P.S. Praktisk sprog, 24(5), 4-6.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials: a holistic framework. Journal of Learning Design, 4(4), 31-44.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Holistic evaluations of learning materials. Rodríguez, J. R., Horsley, M., & Knudsen, S. V. (red.), I: Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media September 2009 Santiago de Compostela - Spain. (s. 502-520). Santiago: IARTEM.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011). Hvad skal der ske i skolen?: et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik. Cursiv, (8), 123-142.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Innovationscirklen: en model for brugerdreven innovation. Cursiv, (8), 35-58.
Bundsgaard, J., & Madsen, J. (2011). KOMPIS: faglighed der virker i virkeligheden. Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, 2011(2), 34-38.
Bundsgaard, J. (2011). Skrivelyst i autentiske situationer. Madsbjerg, S., & Friis, K. (red.), I: Skrivelyst og læring. (1 udg.) Kapitel 6.(s. 65-78). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2011). Udfordringer for forskning i it i undervisningen: kommentar til artiklen “Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning” i MONA 2011‑1. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2011(2), 75-78.

1.4. 2010

Bundsgaard, J. (2010). Fremtidens Skole. Fyens Stiftstidende.
Bundsgaard, J. (2010). Danskfagets it-didaktik. I: Mosaikker til danskstudiet: En grundbog. (2 udg.) (s. 271-288). København: Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2010). En ny læseformel. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 58(5), 4-9.
Bundsgaard, J. (2010). Fagdidaktik med interaktive whiteboards. Designværkstedet.
Bundsgaard, J. (2010). Faglighed og digitale læremidler i undervisningen. Dansk pædagogisk tidsskrift, 4(10), 15-23.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2010). Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...Madsbjerg, S., & Lund, H. R. (red.), I: Læselyst og læring. (s. 141-154). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Højgaard, T., Bundsgaard, J., Sølberg, J., & Elmose, S. (2010). Kompetencemål i praksis: foranalysen bag projektet KOMPIS. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, (3), 7-29.
Bundsgaard, J. (2010). Linjeskolen skal skrottes: Ideen forekommer god, men der er en række problemer ved linjedelte skoler. Fyens Stiftstidende, 17-17.
Bundsgaard, J. (2010). Mediedidaktik. Kvan, 30(86), 7-20.
Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen: Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2010). Processer i undervisningen: om brugerdreven innovation af digitale procesværktøjer. Læremiddeldidaktik, (4), 18-27.
Bundsgaard, J. (2010). Supporting the processes of teaching and learning: how digital learning platforms support progressive teaching. European Conference on e-Learning, (9), 81-89.

1.5. 2009

Bundsgaard, J. (2009). Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, 4(7), 10-17.
Bundsgaard, J. (2009). A practice scaffolding interactive platform. O'Malley, C., Suthers, D., Reimann, P., & Dimitracopoulou, A. (red.), I: Computer supported collaborative learning practices: CSCL2009 Conference Proceedings. (s. 522-526). New Brunswick, NJ: International Society of the Learning Sciences (ISLS).
Bundsgaard, J. (2009). Dannelse for fremtiden. I: Fællesskrift 2009: dannelse og dansk i en brydningstid. (s. 24-29). København: Dansklærerforeningen.
Bundsgaard, J. (2009). En forandret skole i en forandret verden. Larsen, C. P. (red.), I: Medier og medieundervisning. (2 udg.) (s. 200-223). København: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2009). Interaktive assistenter: hvorfor og hvordan?. Designværkstedet.
Bundsgaard, J., Christiansen, E. T., Flamant, S. H., Hanghøj, T., Lorentzen, R. F., Monrad, K., Rørbech, H., & Poulsen, B. (2009). Kompetencer i dansk. Kbh: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2009). Skærmlæsning. Mangen, A. (red.), I: Lesing på skjerm. (s. 35-41). Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

1.6. 2008

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2008). Hjemmesider er dynamit for skrivelysten. It og læring, 7(1), 14-15.
Bundsgaard, J. (2008). Kommunikationskritisk kompetence: den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!. Nielsen, P., Pors, A., Stouby, H., & Studstrup, B. F. (red.), I: Kampen om de offentlige sandheder. (s. 38-45). København: Dansklærerforeningen. (Fællesskrift; Nr. 2008).
Bundsgaard, J. (red.) (2008). Positioner i danskfagets didaktik. Cursiv, 2, 1-125.
Bundsgaard, J. (2008). PracSIP: at bygge praksisfællesskaber i skolen. Designværkstedet.
Bundsgaard, J. (2008). Søgning er læsning. Viden om Laesning, (3), 5-10.

1.7. 2007

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). At læse og skrive med it. It og læring, (4), 14-15.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). Danskfagets it-didaktik. København: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2007). Learning by collaborating on the Internet. Kryger, N., & Ravn, B. (red.), I: Learning beyond cognition. (1 udg.) (s. 167-185). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

1.8. 2006

Bundsgaard, J. (2006). Danskfagets it-didaktik. I: Mosaikker til danskstudiet: en grundbog. (1. udg.) København: Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2006). Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder. Cursiv, 2006(1).
Bundsgaard, J. (2006). Searching the Internet is reading: Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy.

1.9. 2005

Bundsgaard, J. (2005). Bidrag til danskfagets it-didaktik: Med særlig henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. (1. udgave udg.) Odense: Forlaget Ark.
Bundsgaard, J. (2005). Imagined communication situations. I: Multimodality: Text, Culture and Use: Proceedings from the 2nd International Conference on Multimodality May 14-16, 2004, Kristiansand, Norway. (1. udgave udg.) Kristiansand: Høyskoleforlaget AS.

1.10. 2004

Bundsgaard, J. (2004). Aspekter af danskfagets it-didaktik. I: Perspektiver på dansk. (1. udg.) København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2004). Den dynamiske lærebog: Forskningsrapport ifbm. ITMF-projekt 474. Odense: Jeppe Bundsgaard.

1.11. 2003

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2003). 6. klassernes parlament. I: Skårup Seminarium 1803-2003. Skårup: Skårum Seminarium.
Bundsgaard, J. (2003). 6. klassernes parlament: Aspekter af danskfagets it-didaktik. Gymnasiepædagogik, (45).
Bundsgaard, J. (2003). Forestillinger om kommunikationssituationer. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog.
Bundsgaard, J. (2003). TV-nyheder og danskfaget i skolen

1.12. 2002

Bundsgaard, J. (2002). Internettet og de danskfaglige udfordringer
Bundsgaard, J. (2002). Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold. Synsvinkler, 11. årgang(27).
Bundsgaard, J., & Steffensen, S. (2002). The Dialectics of Ecological Morphology. I: Colourful Green Ideas: Papers from the Conference 30 Years of Language and Ecology (Graz, 2000) and the Symposium Sprache und Okologie (Passau, 2001).

(1. udg.) Bern: <Forlag uden navn>.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/index.php
108364 besøg på sitet. Vis flere statistikker.