Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
It, dansk og didaktik
Didaktik og fagdidaktik
IT og digitale læremidler
Sprog & kommunikation
Litteratur
Politik
Andet


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Artikler om IT, dansk & didaktik

Publiceret: 24-02-2011

Af Jeppe Bundsgaard

Den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!
Artikel trykt i Dansklærerforeningens Fællesskrift 2008.

Publiceret: 04-02-2009

Af Jeppe Bundsgaard

I: Viden om Læsning , nr. 3.
Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.

Publiceret: 25-10-2007

Af Jeppe Bundsgaard

Competencies of Faceless and Semi Public Social Communication.
Paper presented at the seminar on New media as cultural techniques on Bergen University June 7-8, 2007.

Publiceret: 02-11-2006

Af Jeppe Bundsgaard

Kapitel i bogen Mosaikker til danskstudiet. En grundbog. Køb bogen!

Publiceret: 11-09-2006

Af Jeppe Bundsgaard

Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy.
Paper presented at The European Conference on Educational Research Geneva 2006

Publiceret: 05-07-2005. Sidst opdateret: 05-07-2005

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et work in progress. Kommentarer er meget velkomne. Skriv dem nedenfor.

Publiceret: 01-06-2004. Sidst opdateret: 01-06-2004

Af Kjeld Kjertmann & Jeppe Bundsgaard

Denne rapport omhandler Kjeld Kjertmanns og min forskning i relation til ITMF-projektet Den dynamiske lærebog. I rapporten undersøger vi særlig hvilke søge-, læse- og skrivekompetencer der skal udvikles ved arbejdet med computere i skolen.

Publiceret: 29-05-2004

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et paper jeg fremlagde ved 2nd International Conference on Multimodality på Agder University College i Kristiansand den 16. maj 2004.

Publiceret: 24-05-2004

Af Lisbet Kühn & Jeppe Bundsgaard

En artikel til Skårup Seminariums årsskrift i anledning af seminariets 200-årsdag.

Publiceret: 13-11-2003. Sidst opdateret: 14-11-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Artiklen bygger på et foredrag jeg holdt ved DPU. Den kommer engang i starten af 2004 i en bog med bidrag fra mine danskkolleger på dpu.

Publiceret: 04-02-2003

Artiklen her er en forskningsrapport til Undervisningsministeriets IT og Medier i Folkeskolen. Den handler om projektet TVTEEN, som var et samarbejde mellem Amtscenter Århus, TV2/Østjylland og 9 folkeskoleklasser og deres lærere. Målet var at eleverne skulle lære at producere tv-nyheder og derigennem få indsigt  tv-mediets virkemidler.

Publiceret: 09-01-2003

Af Jeppe Bundsgaard

En artikel til Rapport fra 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS 9) om elevers forestillinger om den kommunikationssituation de er en del af. Gennem en analyse af tekstlæsnings- og vurderingsstrategier udvikler jeg en typologi for forestillede kommunikationer.

Publiceret: 09-01-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Denne tekst er en længere og tidligere udgave af ovenstående, skrevet som forberedelse til oplæg på Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks (SMID) Årsmøde (1.-2. oktober 2002 på Gl. Vrå Slot ved Ålborg) og på 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS) (10.-11. oktober 2002 på Århus Universitet).

Publiceret: 01-10-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 15-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Mange taler om at internettet er svært at finde rundt på - nogen siger sågar at det ikke kan bruges til noget. Andre mener at internettet rummer alt hvad hjertet og elever kan begære. Men ingen har beskrevet hvad elever faktisk skal kunen for at arbejde seriøst med internettet. Det forsøger jeg i denne artikel.

Publiceret: 17-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne tekst er et svar på Undervisningsministeriets arbejdsgruppes rapport Påstande, paradokser og problemer i planlægningen af fremtidens danskfag.
Jeg forsøger at bestemme udfordringerne for faget dansk i dagens verden og derudfra at foreslå hvordan vi danskfagsudøvere kan arbejde i relation til det.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/index.php