Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
It, dansk og didaktik
Didaktik og fagdidaktik
IT og digitale læremidler
Sprog & kommunikation
Litteratur
Politik
Andet


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Sprog og kommunikation

Sprog og kommunikation kunne kaldes overbegreberne for det meste jeg beskæftiger mig med fagligt. Ikke alene hælder jeg til grundige og detaljerede sproglige analyser og kommunikationsanalyser af den empiri jeg arbejder med - jeg mener også at det er de sprogvidenskabelige metoder som udøvere af faget dansk behersker, der skal være centrale metoder til at elever og andre kan komme til en dybere forståelse af hvad de har med at gøre når de arbejder med IT.

På denne side har jeg lagt nogle af de tidlige artikler og universitetsopgaver jeg har skrevet og enkelte senere. Se også hjemmesiden for min forskergruppe ELI.

Publiceret: 03-05-2010

Artikel trykt i Viden om læsning nr. 3.
Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.

Publiceret: 29-12-2002

Af Jeppe Bundsgaard

I denne artikel der er offentliggjort i Synsvinkler  27 2002, udvikler jeg en analysemetode til at fremanalysere de træk ved den omtalte virkelighed, som en tekst slører eller skjuler.

Publiceret: 19-03-2002

Af Sune Steffensen & Jeppe Bundsgaard

Dette er en artikel om morfologi jeg har skrevet sammen med min kollega og gode ven Sune Steffensen. Artiklen er i en bearbejdet udgave udkommet i Fill m.fl. (ed.) Colourful Green Ideas, Bern 2002.

Publiceret: 19-03-2002. Sidst opdateret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

– en præsentation af Paul Ricoeurs og K.E. Løgstrups tanker om sprog
Denne og de følgende tekster stammer fra min grunduddannelse. De har interesse for mig selv som historiske dokumenter - jeg er ikke længere enig i alt der står i dem. Det kan der nu sagtens være andre der er.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne analyse bygger teoretisk på den ovenstående tekst om Hermeneutisk sprogteori.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er en bunden opgave løst ved mit sidefag i filosofi: En sammenligning af Wittgensteins sprogopfattelse i Philosophische Untersuchungen og Austins talehandlingsteori.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/index.php