Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Jeppe Bundsgaard, 13-05-02

Danmarks Pædagogiske Universitet

Danskfagets IT-didaktik

– empiriindsamlingsmetodiske aspekter

Mit projektmål er at udvikle det teoretiske og praktiske grundlag for en IT-didaktik for danskfaget i folkeskolen. En IT-didaktik skal for mig at se omhandle hvordan IT kan integreres i danskundervisningen som redskab og som medium på den ene side (undervisning med og gennem IT) og som genstand for overvejelser på den anden (undervisning om IT). Endelig er det min tese at produktion af IT-produkter (fx hjemmesider, video- og multimedieproduktioner mm.) vil kunne kvalificere undervisningen såvel med, gennem som om IT. Arbejdet med IT foregår ofte under andre former end den traditionelle lærercentrerede IRF-struktur (lærer-Initiation, elev-Respons, lærer-Feedback) og lægger op til forandrede muligheder for samarbejde, individuelt arbejde og forandrer fordringerne til klasserummet. Også den dimension må inddrages i udviklingen af en IT-didaktik.

Jeg vil altså både undersøge hvordan IT kan effektivere undervisningen, hvordan IT kan medvirke til at forandre undervisningssituationen og hvordan lærere og elever kan reflektere over ITs betydning for forandringer i deres nære og fjerne verden.

Jeg vil udvikle en sådan danskfagets IT-didaktik gennem i et år at arbejde sammen med elever og lærere i fire klasser. Tilgangen bliver altså aktionsforskning i den forstand at jeg i samarbejde med elever og lærere vil iværksætte integration af IT (med, gennem, om og af) i alle de sammenhænge vi kan forestille os at det vil forbedre undervisningen (effektivisere eller forandre arbejdsformer til det bedre) eller bidrage til at eleverne kan reflektere over ITs betydning.

Aktionsforskningstilgangen består i at jeg og de andre deltagere løbende reflekterer over hvordan integrationen af IT forløber og at vi ud fra disse overvejelser foretager forandringer i vores praksis og planlægger fremtidig undervisning i lyset af disse overvejelser. Ideerne, problemløsningerne og overvejelserne vil danne baggrund for min udformning af en samlet IT-didaktik for danskfaget.

Jeg har på nuværende tidspunkt fra en teoretisk vinkel beskrevet de faglige kompetencer og viden som elever skal udvikle for at kunne bruge internettet hensigtsmæssigt som informationssøgningsredskab. På samme måde forventer jeg at gøre mig overvejelser over tekstbehandling (processkrivning), logbog, portefølje, mindmapping, email, chat mm. ud fra en teoretisk tilgang. Det er så min plan at diskutere disse overvejelser med lærerne og gennem observationer af elevernes arbejde i undervisningsforløbene at undersøge hvordan eleverne kan udvikle de kompetencer og den viden vi mener er nødvendig – og at undersøge om disse kompetencer og denne viden er tilstrækkelig, passende og faktisk nødvendig. Disse observationer vil tillige kunne anvendes som praktiske eksempler i den endelige IT-didaktik.

Mine observationer vil være af flere forskellige typer. I perioder vil jeg være så aktivt involveret i undervisningen at jeg kun efterfølgende kan notere mig hvad der gik for sig, i andre perioder forventer jeg at kunne fungere som mindre deltagende observatør, hvor jeg kan notere løbende hvad jeg ser og tænker og hvor jeg kan anvende båndoptager og videokamera til at fastholde begivenhederne.

Logbogen er et pædagogisk værktøj som anvendes stadig mere i skolen. Hvis elever og lærere skal have udbytte af den skal den bruges reflekteret og meningsfuldt. Bliver den det vil den også for mig være et relevant empirisk materiale, ganske som læreres dagbøger og faglige diskussioner. Jeg forventer desuden at foretage mere og mindre strukturerede interviews med elever og lærere undervejs i forløbet og oftest blot i de sammenhænge vi ellers er i (i klassen, på lærerværelset) – det kaldes vist et etnografisk interview.

Klasserumsobservationerne skal jeg bruge til at foretage næranalyser af elevernes kommunikation med henblik på at kunne bestemme hvad de lærer, hvad de ikke lærer og hvad de vil få behov for at lære. Disse tre indsigter vil ganske sikkert ikke blive lette at opnå – men det er min tese at eleverne gennem deres kommunikation med hinanden og med og gennem IT vil afsløre træk af hvad og hvordan de forstår og tænker.

2

Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 03-06-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/Metodiske_aspekter.php
108364 besøg på sitet. Vis flere statistikker.
Send til en ven Udskrift Fold ud Kontakt Site map
SmartSite Publisher