Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
CSCL
Thinking Together
Kommunikation
Hypertekstfiktion
Journalistik
IT og læring
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

IT-didaktik

At udvikle en IT-didaktik er målet med mit projekt. Her på siden forventer jeg løbende at publicere ideer, overvejelser, praksisbeskrivelser, diskussionsoplæg, analyser osv. Tag dig venligst tid til at kommentere, kritisere, give ideer osv. i mit temaforum om Danskfagets IT-didaktik eller i de fora der er knyttet til de enkelte tekster.

Interaktive platforme for samarbejde

Det er min tese - som jeg vil argumentere indgående for i min afhandling - at undervisning er mest motiverende og giver størst udkomme hvis den:

  • er integreret i interessante sociale sammenhænge
  • ikke er på skrømt, dvs. er rettet mod reelle kommunikationssituationer der giver mening for de implicerede
  • er demokratisk og demokratiserende
  • integrerer udviklingen af faglige kompetencer i funktionelle sammenhænge

Jeg har i samarbejde med lærer Lisbet Kühn udviklet to større platforme, hvor disse dimensioner er forsøgt integreret.

Læs mere om didaktikken bag disse platforme, fx i:

Aspekter af Danskfagets IT-didaktik

6. klassernes parlament 

De to platforme er "Den dynamiske lærebog" (Dynamitbogen) og "Webparlament".

Den dynamiske lærebog

Den dynamiske lærebog er et projekt støttet af ITMF (IT og Medier i Folkeskolen). Det er udviklet af lærer Lisbet Kühn og jeg. Ideen er at elever i en klasse udvikler webbaserede interaktive undervisningsmaterialer målrettet mod elever i en anden klasse. Undervejs giver eleverne i modtagerklassen respons. Undervejs i arbejdet med deres dynamitbog kan eleverne gøre brug af de interaktive undervisningsmaterialer vi har udviklet. Se projektets hjemmeside med elevernes produktioner her. Læs den rapport som Lektor Kjeld Kjertmann og jeg har skrevet i forbindelse med vores forskning i relation til projektet her.

Webparlament

Et webparlament er en webbaseret platform der understøtter og strukturerer elevers samarbejde om udvikling af holdninger til et givet problemfelt eller af forslag til konkrete projekter. Webparlamenter er kendetegnet ved at de deltagende elever arbejder i grupper på klassen med et område med henblik på udvikling af ideer eller holdninger, som de fremlægger i et forum på webparlamentplatformen for en virtuel storgruppe der består af grupper fra klasser på forskellige skoler. Disse ideer fra flere grupper er nu til diskussion over en afgrænset periode. Diskussionen foregår i forumet med henblik på opnåelse af konsensus gennem forhandling eller afstemning, og den er styret af en ordstyrer - ofte en lærer - der ikke tildeler ordet, men som samler op og giver forslag til diskussionernes videre færd. Målet for diskussionerne er en paneldebat hvor eleverne for første gang møder hinanden in real life og her fremlægger deres ideer for politikere eller andre personer "fra det virkelige liv" der kan have glæde af elevernes overvejelser.

Et webparlament kan med fordel forberedes gennem kurser i samarbejde, som de fx er udviklet inden for thinking together-tankegangen.

Se et webparlament om dyrevelfærd her. Og et om børne- og ungepolitikken i Gentofte Kommune her. Læs mere om projekterne i ovennævnte artikler.

Se også young-minds.net der er et europæisk projekt der minder lidt om et webparlament. Jeg har vist ikke haft indflydelse på den pædagogiske tilrettelæggelse, men mit Content Management System SmartSite Publisher ligger til grund for websitet.

Børns vilkår gennem tiderne

Børns vilkår gennem tiderne var et pilotprojekt jeg gennemførte sammen med elever og lærere i to 5. klasser på Tallerupskolen i Tommerup Stationsby. Eleverne sendte breve til bedsteforældre og forældre og bad dem skrive barndomserindringer. Disse og deres egne erindringer publicerede de på klassernes hjemmeside og derudfra skrev de artikler om børns vilkår i forrige århundrede.

Publiceret: 18-06-2002

Af Jeppe Bundsgaard

TV-TEEN

TV-TEEN var et projekt under undervisningsministeriets store satsning IT og Medier i Folkeskolen (ITMF). TV-TEEN var et samarbejde mellem Amtscentralen i Århus, TV2-Østjylland og 9 folkeskoler i Østjylland, hvor elever producerede nyhedsudsendelser, der blev vist på TV2-Østjylland.

Jeg er tilknyttet projektet som forsker og skriver i øjeblikket på den artikel der bliver resultatet af mit arbejde.

Se mere på www.tvteen.dk.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/it-didaktik/index.php