Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
CSCL
Thinking Together
Kommunikation
Hypertekstfiktion
Journalistik
IT og læring
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)

Computer Supported Collaborative Learning er en forskningsbevægelse der tog fart i starten af 1990-erne. Bevægelsen er særlig stærk i de engelsktalende og de nordiske lande.

Grundantagelsen i CSCL er at læring ikke blot er noget der foregår inde i hovedet på den enkelte elev, men imellem dem. Med den russiske socialpsykolog Vygotskys ord: ”alt der er internt i de højere mentale funktioner var engang eksternt”, det vil for eksempel sige at vi lærer at tænke logisk og rationelt gennem at deltage i logiske og rationelle diskussioner. Derfor skal undervisningen lægge op til at elever indgår i samtaler der lægger grunden til at de kan udvikle de højere mentale evner til logisk tænkning, problemløsning osv.

Vygotsky argumenterer for at vi har en nærmeste zone for udvikling. Inden for denne zone kan vi ikke umiddelbart selv løse problemerne, men netop gennem arbejde med problemer der er ”for svære” kan vi med støtte fra mere kompetente lærere og medelever udvikle os hen imod større kompetence. Inden for CSCL forsker man i hvordan arbejdet med computere kan skabe betingelserne for at elever kan arbejde sammen omkring udfordringer der ligger inden for sådan en zone. Computeren fungerer her som et redskab der tålmodigt kan give elever i mange små grupper de udfordringer som de kan tage op og arbejde med.

Konferencer

Publiceret: 03-06-2003

CSCL-konferencen i 2003 skal foregå i Bergen i Norge i midt-juni.

Publiceret: 19-06-2002

CSCL 2002 var en konference der foregik i Boulder, Collorado USA. På hjemmesiden findes alle tekster og en lang række videooptagelser fra konferencen.

Publiceret: 19-06-2002

CSCL-konferencen i 1997. Sitet er ikke vedligeholdt efter konferencen.

Forskergrupper

Publiceret: 19-06-2002

ITU har lavet en række gode rapporter, som for en dels vedkommende kan downloades på hjemmesiden. Særlig har jeg haft glæde af projektet Ny teknologi - nye praksisformer. Det teoretiske grundlag er Vygotsky, Engeström, Mercer & Wegerif m.fl.

Hjemmesiden er dynamisk og spændende at følge med på indimellem.

Publiceret: 19-06-2002

Intermedia er en norsk forskningsindsats for studier i IT og uddannelse og læring. Nogle af de samme folk som i ITU er tilknyttet.

Publiceret: 19-06-2002

Thinking Together er et spændende projekt af Dawes, Mercer, Wegerif m.fl. om udvikling af eksplorative samtaleformer i skolen. Se også min side om Thinking Together.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/it-didaktik/cscl/index.php