Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
CSCL
Thinking Together
Kommunikation
Hypertekstfiktion
Journalistik
IT og læring
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Thinking Together

Thinking Together er et engelsk forskningsprojekt der handler om at udvikle metoder til at samarbejde om læring. Her på siden præsenterer jeg projektet og giver henvisninger til videre læsning.

Publiceret: 18-06-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er en let introduktionsartikel om hvordan udvikling af eksplorative samtaleformer gør klogere.

Artikler

På Thinking Togethers hjemmeside findes en række artikler og programmer. Her er en omtale af nogle af dem. Webstedet har skiftet placering siden jeg skrev nedenstående - og flere af artiklerne findes ikke længere på webstedet. Se også www.rupertwegerif.name.

Publiceret: 15-12-2004

Af Rupert Wegerif

OBS! Artiklen er tilsyneladende taget net fra webstedet. Denne artikel præsenterer i let tilgængelig form projektet. Wegerif giver et par analyser af elevdialoger og viser hvordan træning i exploratory talk giver eleverne væsentlig bedre muligheder for sammen at reflektere sig frem til løsninger på intelligenstestproblemer.

I anden del af artiklen præsenteres undervisningsprogrammet Kate's Choice. Også et program som dette der lægger op til diskussioner inden for området Citizenship (medborgerskab) kan eleverne håndtere væsentligt bedre og mere reflekteret efter undervisning i exploratory talk.

Publiceret: 15-12-2004

Af Tara Lovelock & Lyn Dawes

OBS! Artiklen er tilsyneladende taget net fra webstedet. Denne artikel beskriver Tara Lovelocks praktiske erfaringer med undervisning af 4.-5.-klassers elever i exploratory talk og efterfølgende brug af Kate's Choice.

Se også videoklippene på siden om Classroom Expirience

Publiceret: 15-12-2004

Af Rupert Wegerif & Neil Mercer

OBS! Artiklen ligger ikke længere på webstedet. Der er en henvisning til papirversionen. Dette er en forskningsartikel hvor værdien af dialogiske ræsonnementer diskuteres i forhold til monologiske med udgangspunkt i Habermas, Vygotsky og Rorty. Derefter præsenteres lærerige observertions- og analysemetodiske overvejelser, bl.a. diskursanalhyse og anvendelse af computerbaseret konkordans.

Resultaterne af undersøgelserne er som bekendt overbevisende - særlig fordi 1) de viser hvordan børnene bliver i stand til at formulere sig om processer der ikke er fysisk synlige (det at fjerne en genstand fra det ene billede til det næste - subtraktion), men får konkret realitet i gennem brug af ord til at beskrive processen med og 2) at logisk ræsonnering først er et socialt fænomen før det er et mentalt, helt i overensstemmelse med Vygotskys resultater.

Publiceret: 15-12-2004

Af Rupert Wegerif

Denne forskningsartikel der stammer fra bogen Rethinking Collaborative Learning (Joiner m.fl. (red.), 2001), kan opfattes som det teoretiske grundlag for de mere praktiske implikationer som indsatsen for exploratory talk er et eksempel på.

Wegerif diskuterer det dialogiske paradigme med henvisning til Bakhtin, Vygotsky, Volosinov og Wells. Det er fremragende tænkere - og det bærer artiklen også præg af.

Herefter gennemgås resultaterne igen med nye analyseeksempler.

Publiceret: 15-12-2004

Af Rupert Wegerif , Neil Mercer & Lyn Dawes

OBS! Artiklen er tilsyneladende taget net fra webstedet. Denne artikel beskriver de pædagogiske principper bag programmet Kate's Choice. Artiklen kan bruges som baggrund for analyser af undervisningsprogrammers anvendelighed.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/it-didaktik/tt/index.php