Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

DPU, København 21. marts 2002TV-TEEN Evalueringsforskningsprojekt

Lektor dr.phil. Susanne Knudsen (susannek@dpu.dk)

Forskningsassistent Lone Audon (audon@mail.dk)

Ph.d.-stipendiat Jeppe Bundsgaard (jeppe@bundsgaard.net)

Forskningsspørgsmål

Hvilke faktorer initierer og vanskeliggør læring i undervisning i TV-nyhedsformidling med udgangspunkt i TV-TEEN-materialet.

Forskningsdesign

Vi har designet forskningen som en kvalitativ undersøgelse. Undersøgelsen består i:

  • To casestudys i form af etnografisk orienterede observationer af klasserumsaktiviteter med integrerede og aktivitetsmotiverede elevinterview

  • Efterfølgende interviews med de deltagende lærere på alle 9 skoler

  • Deltagelse i planlægnings- og evalueringsmøder, og

  • Indsamling af lærerproduceret materiale

Analysemetoder

Vores analysemetoder er hermeneutiske, aktivitets- og kommunikationsfokuserede.

Analysekategorierne udvikles løbende under observationer, interviews og efterfølgende arbejde med det empiriske materiale. Indledende observationskategorier vil bl.a. være køn, etnicitet, alder, sociale relationer, sociale identiteter, rum, tid, organisering af arbejds- og interaktionsformer og anvendelse af undervisningsmaterialer – herunder særlig TV-TEEN-hjemmesiden.

Vores og lærernes forberedelse

Vi beder alle deltagende lærere og kursusundervisere og -ansvarlige på TV2 Østjylland om at sende os didaktiske overvejelser, planlægningspapirer, undervisningsnoter og -materialer, meddelelser til hjemmet osv. til adressen jeppe@bundsgaard.net. Disse dokumenter indgår i vores analyser af forløbet og ligger sammen med vores analyser af de øvrige empiriske data til grund for vores interview med lærerne.

Vi udvælger to klasser vi vil studere nærmere og forhører os med lærerne om vi er velkomne.

Tidsplan

21. marts: Deltagelse i netværksmøde på Tilst Skole

15.-19. april: Observationer på de udvalgte skoler

25. og 29. april: Interview med lærerne

29. april: Deltagelse i TV-TEEN-evalueringsmøde

August-september: Udarbejdelse af forskningsevalueringsrapport

September: Møde med de deltagende konsulenter og lærere om evalueringen


Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 24-03-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/andre_proj/Forskningsdesign.php