Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Litteratur
Andre projekter
Links
Programmer
Undervisningsmaterialer
Klassesider
Undervisningsforløb
Institutioner


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Undervisningsmaterialer

Her på siden giver jeg links til undervisningsmaterialer jeg har fundet på nettet. Det er mit mål at give nogle mere grundige og underbyggede analyser af dem med tiden - så vend tilbage...

Publiceret: 19-03-2002

TV-TEEN er et projekt under Undervisningsministeriets store indsats IT og Medier i Folkeskolen. TV-TEEN handler om nyhedsformidling i tv og består bl.a. i en række tekster om nyhedsformidlingens forskellige aspekter - lige fra planlægning af historien til lys- og lydsætning. Projektet er under udvikling i øjeblikket - undervisningsmaterialet skal testes igennem af 9 folkeskoleklasser i løbet af april.

Jeg deltager i evalueringsforskningen i forbindelse med projektet.

Publiceret: 19-03-2002

Mælk er et meget omfangsrigt undervisningsmateriale om mælks fortræffeligheder produceret for Arla Foods til brug i 4.-6. klasse.

Personligt finder jeg det mistænkeligt at et firma der selv lever af at sælge mælk står bag produktionen af materiale der fremstår som objektivt informerende. Det er selvindlysende at alle alvorlige problemer med mælk ikke kan tematiseres på en sådan hjemmeside. Mælkeallergi, laktuloseallergi, mave-/tarmproblemer forårsaget af mælk osv.

Materialet virker meget professionelt og inspirerende. Jeg tror jeg en dag laver en grundigere analyse af det.

Publiceret: 13-06-2002

Kate's Choice er et internetprogram der lægger op til diskussion af om man skal sladre om en vens tyveri. Programmet er udviklet af en gruppe engelske forskere (bl.a. Neil Mercer og Rupert Wegrif) der beskæftiger sig med Computer Supported Collaborative Learning. Programmet er på engelsk men vil sagtens kunne bruges af danske børn med få års engelskundervisning.

Programmet indgår som en del af et projekt Thinking Together. Såvel programmet som projektet er meget spændende. Baggrunden er undersøgelser af hvordan børn arbejder sammen omkring en computer og en påvisning af at de kan føre deres diskussioner på forskellige måder, hvoraf det Mercer og Wegrif kalder Exploratory Talk er at foretrække. Exploratory talk kan læres gennem bevidst arbejde med samtaleformer. Læs mere på www.thinkingtogether.org.uk.

Elektroniske mødesteder

Publiceret: 19-03-2002

Earth in motion er et forum for udveksling af erfaringer mellem skoleelever verden over. Særlig danske og japanske klasser deltager. Klasserne igangsætter forskellige projekter som andre kan deltage i og hvor de dokumenterer og forklarer deres arbejde ved at lægge sider op med billeder, lyd og tekst.

Publiceret: 19-03-2002

Kidlink er et sted hvor lærere og elever kan mødes og igangsætte fælles projekter. Lidt svært at finde rundt på.

Offentlige skolesites

Publiceret: 19-03-2002

EMU er et projekt under Undervisningsministeriet: Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen. Her findes mange forskellige undervisningsmaterialer og links til endnu flere. Ikke alt er lige godt - selv om det er offentligt produceret er det altså ikke nødvendigvis godt. Men siden er uundværlig hvis man vil følge med.

Publiceret: 19-03-2002

European Schoolnet svarer til EMU på europæisk plan. Her er bl.a. en konkurrence om de bedste undervisningsmaterialer eller fora på nettet.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/links/uvmaterialer/index.php