Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Delprojekter
Elevinterview
Start
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Slut
Afsluttende interview
6. klassernes parlament
Planlægning
Undervisningsmaterialer
Notater
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Elevinterview

Jeg foretager interview med eleverne i begyndelsen og ved afslutningen af projektåret. Det indledende interview giver forhåbentlig mig (og lærerne) en fornemmelse af hvad eleverne kan og ved - og det danner baggrund for en afsluttende undersøgelse af hvad børnene har lært.

Interviewets form og indhold

Jeg foretager interviewet som en art fokusgruppeinterviews med deltagelse af 3-4 elever i hver gruppe. Eleverne sidder omkring en computer og skal svare på en række spørgsmål og løse en række opgaver. Interviewet optages på video og jeg er til stede under hele forløbet. Her på siderne findes spørgsmål og opgaver og mine begrundelser for og overvejelser over mit valg af de pågældende aktiviteter.

Jeg har valgt at gennemføre interviewet som en række spørgsmål og opgaver som i vid udstrækning styres af computeren, men hvor jeg deltager med spørgsmål til elevernes valg og overvejelser.

Elevers samarbejde omkring computere er et helt centralt undersøgelsesområde i ph.d.-projektet (jf. siden om Thinking Together). Derfor har jeg lagt interviewundersøgelsen til rette så jeg får lejlighed til at analysere elevernes samarbejdsevner frem. Spørgsmålene og opgaverne er åbne og lægger op til diskussion - der er ikke nødvendigvis rigtige og forkerte svar.

Som det fremgår er interviewundersøgelsen ikke traditionel i den forstand at den ikke består af spørgsmål a la: "Hvad kan du bruge computeren til?", men derimod af opgaver af typen: "Giv en kommentar til denne tekst". Ud fra elevernes arbejde med opgaven forventer jeg at kunne analysere elevenes kunnen og færdigheder frem.

Hjælp til disse sider

På de følgende sider er menuen skjult. Eleverne oplever således ikke at de er på min hjemmeside - men at de er i et internetprogram der fører dem igennem nogle spørgsmål og opgaver. I foden på hver side kan menuen kaldes frem - her vil et menupunkt til baggrunden for det givne spørgsmål eller den givne opgave være at finde.

Kommentarer modtages som sædvanlig gerne!

Gå til interviewet.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/delprojekter/elevinterview/
index.php