Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Delprojekter
Elevinterview
Start
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Slut
Afsluttende interview
6. klassernes parlament
Planlægning
Undervisningsmaterialer
Notater
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.


Overvejelserne bag opgaven ”Katrine slår op med Peter”

Første opgave i interview med elever i begyndelsen og slutningen af IT-i-dansk-året på Tallerupskolen og Risingskolen

Målet med opgaven er at få indsigt i hvordan eleverne kan reflektere over betydningen af i hvilket medium og med hvilken kommunikationsteknologi man vælger at meddele sig. Jeg har forsøgt at udarbejde opgaver om emner som kommer eleverne ved - som ikke er for ”skoleagtige”. I dette tilfælde er mit valg faldet på en kærestekonflikt som eleverne enten selv har oplevet eller som de under alle omstændigheder er stødt på i samtaler med kammerater og har set løst på forskellig vis i tv-serier og i bøger.

Opgaven har jeg lagt til rette så jeg efterfølgende gennem analyser af deres samtaler forventer at kunne få et indblik i deres kritiske IT-opmærksomhed.

Begrebet kritisk IT-opmærksomhed tænker jeg analogt med lingvisternes kritiske sprolige opmærksomhed (Fairclough m.fl.). I øjeblikket tænker jeg udvikling af kritisk IT-opmærksomhed som en evne til at kunne analysere kommunikation og en evne til at kunne bruge IT i danskfaglige sammenhænge (kommunikere: lytte & tale, skrive & læse, producere & se billeder med anvendelse af forskellige medier; situere, udvikle sundere relationer).

Kritisk IT-opmærksomhed består i at kunne:

 • Vælge og fravælge et passende redskab og bruge det passende i passende sammenhænge på et passende tidspunkt

 • Forholde sig til hvad det at anvende det pågældende redskab betyder for

  • arbejdsprocessen,

  • for relationen til andre mennesker der på den ene eller den anden måde indgår i processen,

  • for den individuelle og kollektive læring og udvikling

  • for kompetencer der ikke udvikles i forhold til andre redskaber

 • Reflektere over redskabets betydning i større livshistoriske og samfundsmæssige sammenhænge

Det betyder at vi skal tale om at anvende forskellige redskaber og om hvad det betyder for arbejdet, for vores relationer osv. Og hvad det betyder for resultatet – og om vi kan stole på det osv.

Ud over den kritiske IT-opmærksomhed forventer jeg at kunne anvende elevernes samtaler om denne og de øvrige opgaver til en analyse af deres kunnen og færdigheder i kunsten at diskutere og føre en udviklende samtale. Det drejer sig altså om elevernes evner til at kunne tænke sammen. Læs nærmere på min side om thinking together.

Hvad er min rolle i forbindelse med denne opgave?

Mit håb er at opgaven er selvforklarende og at den giver anledning til levende diskussioner blandt eleverne. Det håb er nok for optimistisk – måske oplever eleverne på trods af alle mine anstrengelser opgaven som skoleagtig, måske interesserer problemtikken dem ikke, måske kan de ikke finde ud af at diskutetere og nå til enighed – måske er de ikke i tilstrækkelig grad i stand til at skabe en udviklende samtale, måske er det kun nogle få der siger noget, måske forstår de ikke opgaven, måske skriver de ikke deres overvejelser ned (måske fordi de ikke har gjort sig nogen) osv.

I alle disse tilfælde vil jeg afbryde elevernes samtale og stille spørgsmål som forhåbentlig kan bringe elevernes overvejelser for dagen. Det er nemlig ikke primært mit mål at se hvad de kan af sig selv, men derimod at få dem til at sige så meget som muligt med relation til problematikken omkring valg af medium og kommunikationsteknologi.


Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 30-07-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/delprojekter/elevinterview/
opg1/opgave1_baggrund.php